PREGLED ARTIKLOV

Pregled artiklov se uporablja za pregledovanje šifranta artiklov, izpisovanje raznih cenikov in prenašanje podatkov o artiklih v druge vnosne maske.

Funkcijske tipke

  Funkcija za prenos izbranega artikla v druge programe, ki zahtevajo vpis šifre artikla.

  Funkcija omogoča osveževanje pregleda po izbranih pogojih.

  Artikle, ki ste jih z izbiro pogojev dobili prikazane na ekran lahko izpišete v več različnih formatov na tiskalnik:

        

   Pregled lokacij za izbran artikel

  Funkcija omogoča prikaz alternativnih/nadomestnih artiklov za izbran artikel. (OPCIJA)

   Funkcija omogoča prikaz modelov s katerimi je izbran artikel kompatibilen (OPCIJA)

  Funkcija za prikaz rezerviranih/naročenih artiklov po dokumentih.

   Funkcija za prikaz naročil dobaviteljem (OPCIJA).

  Funkcija omogoča vpogled v kosovnico izbranega proizvoda.

   Funkcija za prikaz odgovornih oseb za artikel (OPCIJA)

  Funkcija za prikaz slike in internetnega naziva artikla

  Funkcija za prikaz cen v vseh cenikih za izbran artikel (OPCIJA)

   Funkcija za priklic prodaje avtomobilov (OPCIJA)

   Prikaz zaloge po dokumentih v primeru FIFO spremljanja zalog. (OPCIJA)

   Prikaz zalog po serijskih številkah (OPCIJA)

  Prikaz stanja zalog, prejetih in izdanih naročil po skladiščih

   Prikaz stanja zalog, prejetih in izdanih naročil po skladiščih s prometom

  Urejanje priponk

   Določi optimalno širino stolpcev glede na prikazane podatke

   Priklic pomoči

   Izhod iz pregleda artiklov


Osnovne izbire

 Program omogoča prikaz aktivnih, pasivnih ali obojnih artiklov. Privzeto se prikazujejo le artikli, ki so "Aktivni"  Če želimo pregledovati in iskati po artiklih z oznako "Pasiven", ali pa želimo pregledovati ne glede na to, ali je artikel Pasiven ali Aktiven, moramo to označiti in osvežiti pregled.

  Z vnosom omejimo število zadetkov. Privzeta vrednost je 300. Če vseeno želimo, da nam poizvedba vrne VSE zadetke, vpišemo vrednost 0.

 Označimo skladišče, za katerega naj pregled artiklov prikazuje zalogo v stolpcih (M)Dejanska zaloga in (M)Prodajna zaloga. Če naštejemo več skladišč, ločenih z vejico, v stolpcih se bo prikazal seštevek izbranih skladišč.

 

 Program prikazane vrstice obarva z   kadar je zadnja nabava v podjetju bila pred več dnevi kot je izbran pogoj in ima artikel še vedno zalogo.

 

Program v prikazovanju artiklov prikazuje zalogo (1) in (2) in rezervacije na podjetju (3)

 

 

in za skladišče, ki je specificirano na vnosni maski (4), (5) in (6).

 

Kolona Na poti je prikazana samo v primeru, da se pri knjiženju MSK uporablja dvojno knjiženje (nastavitev v OE XML parametrih)

 

Program prikazuje tudi količine prejetih (3) in izdanih (7) naročil za posamezen artikel.

 

  Program omogoča, da se prikazujejo samo artikli, ki pripadajo določenem modelu stroja, naprave. Če ste izbrali model, potem program prikazuje samo artikle, ki pripadajo izbranemu modelu. (OPCIJA)

 

Pregled materialnih sredstev barvno označuje cene glede na to iz katerega cenika je prikazana cena. Na poslovnih enotah so določeni ceniki:

-       prioritetni ceniki

-       primarni cenik poslovne enote

-       cenik 1

Pregled materialnih sredstev išče cene izbranih artiklov po navedenem vrstnem redu. Če cene ni v nobenem od cenikov potem je cena obarvana z rumeno.

Iskanje artiklov

Iskanje artiklov je v osnovi omogočeno po šestih kriterijih:

-       Naziv

        

 Po nazivu se lahko iščejo artikli na dva načina:

-       po začetku naziva; v polje za vnos parametrov se vpiše poljubno število črk začetka naziva

-       po delu naziva; program omogoča iskanje artikla po kateremkoli delu naziva. Kadar želimo iskati po delu naziva se med vsakim delom naziva vpiše %. Program poišče vse artikle, ki vsebujejo vpisane delne nazive kjerkoli v nazivu.

 

-       ident (šifra) / Črtna koda

           Program omogoča prikaz identov v območju šifer, kjer se izbere najnižja in najvišja šifra. Lahko se izbere samo najnižja šifra in program prikaže vse šifre od izbrane šifre naprej ali pa se izbere samo najvišja šifra in program prikaže vse šifre, ki so manjše od izbrane šifre. Če želite prikaz samo ene šifre se izbere kot najnižja in najvišja enaka šifra.

            Program bo iskal po Črtni kodi, če bo v prvem polju OD vpisano 10 ali več znakov.

 


-       primarna klasifikacija in sekundarna klasifikacija

 Program omogoča prikazovanje artiklov po primarni ali sekundarni klasifikaciji. V pomoč program prikaže strukturo klasifikacij po nivojih. Z izbiro kateregakoli nivoja program prikaže vse artikle, kateri so razporejeni v izbrano klasifikacijo.

 

-       dobaviteljeva šifra artikla

 Za iskanje po dobaviteljevi šifri artikla velja enako kakor za iskanje po nazivu. Lahko se išče po začetku dobaviteljeve šifre artikla ali pa po delni dobaviteljevi šifri artikla s pomočjo vpisa znaka %

 

-       Ostali pogoji

 

Pri ostalih pogojih veljajo ista pravila za iskanje artiklov – ali po dobavitelju ki je zapisan na artiklu, ali po stari šifri artikla, govoreči šifri, črtni kodi, odgovorni osebi zapisani na artiklu ali po vrsti odgovornosti odgovorne osebe.

 

Dodatne poizvedbe

 Pregled materialnih sredstev lahko oblikujemo s kriteriji, ki ji postavimo sami glede na naše potrebe.

 

 Z izbiro ikone se nam odpre poizvedbeno okno - Query, kjer definiramo pogoje, na podlagi katerih dobimo pregled, materialnih sredstev, ki ustrezajo danim pogojem.

             

Pregled materialnih sredstev je v obliki tabele. Zaradi velikega števila podatkov, ki so izpisani za posamezni artikel ne vidimo celotne preglednice - tabele na ekranu. Kadar nas zanimajo podatki, ki so v stolpcih na začetku in podatek v stolpcu na koncu tabele, lahko ekransko sliko razdelimo v dve okni (lahko tudi več) in v njih nastavimo tiste stolpce pregleda, ki so za nas zanimivi.

 

FUNKCIONALNOSTI NOVE RAZPREDELNICE

SPLOŠNO

Vrnjena poizvedba se prikaže v razpredelnici, ki nima več navigacije po straneh. Število zadetkov se prikaže v informacijski vrstici TIC OE (1). Siv trak s pozivom "Povlecite izbrani stolpec sem, če želite grupirati po njem" (2) je namenjen združevanju prikazanih rezultatov po vsebini izbranega stolpca. Zelen trak predstavlja vnosna polja v katera lahko dodamo pravilo dodatnega filtriranja (3). Obe operaciji se izvajata samo na naboru podatkov, ki so prikazani. Rdeče obarvano polje "Maksimalno število zapisov" (4) nas opozarja, da sistem ni prikazal VSEH zadetkov, ampak le prvih 300.

 

ZDRUŽEVANJE PRIKAZANIH REZULTATOV

Prikazane rezultate lahko združujemo po vsebinah stolpcev. To naredimo tako, da:

1.     Izberemo stolpec (klik z miško na glavo stolpca)

2.     "Primemo" označeni stolpec in ga povlečemo na sivi trak.

Spodnji primer prikazuje podatke iz zgornje slike, združene po enoti mere:

 

DODATNO FILTRIRANJE PRIKAZANIH REZULTATOV

Prikaz rezultatov osnovne poizvedbe lahko dodatno omejimo tako, da v stolpec tja kjer je zeleno obarvan vpišemo niz znakov ali vrednosti, ki jih moajo podatki v stolpcu imeti, če naj se vidijo v razpredelnici. V primeru, da smo naredili vpise v več stolpcev, velja logična relacija IN.

Prikazu dodamo še filter na Naziv: prikaži samo tiste, ki v Naziv vsebujejo niz znakov em (1).

 

OSTALE FUNKCIONALNOSTI

IZVOZI, KOPIRANJA

Desni klik z miško na razpredelnico, kjer so prikazani podatki, prikaže priročni meni (1). Lahko kopiramo PRIKAZANO vsebino v excel (prenesejo se tudi glave), ali kopiramo OZNAČENO vsebino na odložišče; tretja izbira je posebnost te razpredelnice in prikaže formo za kalkulacijo cen.

 

SORTIRANJE

Klik na glavo stolpca, razvrsti podatke razpredelnice rastoče po vrednostih v stolpcu. Še en klik na stolpec bo vrstni red prikaza spremenil na padajoče. Stolpec v trenutku, ko nanj kliknemo ne sme biti izbran.

SPREMINJANJE ŠIRINE STOLPCA

Širino stolpca sprememnimo tako, kot bi to storili v MS Excel-u. Vrstico širimo/ožimo tako, da postavimo miškin kazalec med dve glavi razpredelnice, kot kaže slika:

Kazalec miške spremeni svojo obliko tako, da prikazuje možni smeri raztezanja. Na podoben način lahko spreminjamo višino vrstice razpredelnice.

 

SPREMINJANJE VRSTNEGA REDA STOLPCEV

Privzet vrstni red prikaza podatkov je določen, lahko pa ga spremenimo. Označimo stolpec, ki bi ga radi premaknili, ga primemo in povlečemo na drugo mesto. Pri tem pazimo, da ga ne zvlečemo na sivi trak, saj bomo tako ukazali razpredelnici, naj grupira rezultate glede na podatke v izbranem stolpcu.