ŠIFRANT ŠASIJ

 

1.      Splošno

2.      Vnos nove šasije

1.      Komisijska prodaja vozil

 

1. SPLOŠNO

 

Šifrant avtomobilskih šasij se uporablja v:

-          servisni funkciji

-          v komisijski prodaji avtomobilov

 

 

Vnosna maska je razdeljena v pet delov:

 

  1. Številka šasije
  2. Podatki o lastniku vozila se lahko vnesejo v šifrant poslovnih partnerjev in se v šifrant šasij prikličejo s šifro poslovnega partnerja ali pa se vnesejo samo v šifrant šasij.
  3. Podatki o vozilu so podatki iz prometnega dovoljenja vozila
  4. Model vozila je vezan na šifrant modelov vozil
  5. Opombe o vozilu

So splošne opombe o dodatni opremi avtomobila

2. VNOS NOVE ŠASIJE

 

Nova šasija se vnese z vpisom številke šasije v polje številka šasije:

 

 

  1. Izpolnijo se podatki o lastniku, ki se lahko prikličejo iz šifranta poslovnih partnerjev ali prosto vpišejo
  2. Vpišejo se podatki o vozilu, ki se prepišejo iz prometnega dovoljenja
  3. Izbere se model vozila iz šifranta modelov
  4. V opombe se napiše dodatna oprema in ostali pomembni podatki o vozilu