PREGLED ZALOG PO DOKUMENTIH (FIFO)

 

Modul se uporablja za pregled zaloge po konsignacijskih prejemih in kot osnova za prevrednotenje konsignacijske zaloge.

 

1.     Funkcijske tipke

2.     Prikaz zaloge po dokumentih

3.     Prevrednotenje konsignacijske zaloge

 

1.    Funkcijske tipke

      Osveži prikaz se uporablja za osvežitev prikaza z novimi podatki

      Optimiziraj prikazano širino kolon se uporablja za samodejno postavitev širine prikazanih kolon. Program bo nastavil takšno širino kolon, da bodo vidni tudi najširši podatki v posamezni koloni

      Prikaži izbrani dokument se uporablja za prikaz dokumenta za izbrano pozicijo v urejevalniku dokumentov.

      Prikaži ON LINE pomoč

      Izhod iz programa

 

2.    Prikaz zaloge po dokumentih

Modul prikazuje zalogo po dokumentih na posameznih skladiščih.

 

 

Prikaz je razdeljen v dva dela:

1      Podatki o artiklu in prostor za izbiro posameznega skladišča

2      Prikaz zaloge po dokumentih

 


3.    Prevrednotenje konsignacijske zaloge

Izgled modula pri prevrednotenju konsignacijske zaloge je enak kakor prikaz zaloge po dokumentih. Dodatno se prikaže poje za vnos nove nabavne cene.

 

Postopek prevrednotenja:

1    Vpišite ali izberite artikel

2    Izberite funkcijo za osveži prikaz

3    Program prikaže zalogo artiklov na konsignacijskih skladiščih po dokumentih

4    Vpišite novo nabavno ceno za izbrani artikel

5    Izberite funkcijo za shranjevanje. Po shranjevanju program osveži prikaz zaloge.

 

Program s shranitvijo popravi nabavno ceno za zalogo na vseh konsignacijskih skladiščih za izbrani artikel.