PRIKAZ CEN PO CENIKIH

 

Funkcije

     Osveži prikaz

     Prikliči pomoč

     Izhod iz prikaza

 

Prikazani podatki

Prikaz je razdeljen v dva dela:

 

OSNOVNI PODATKI

 

Šifra artikla       izbrana šifra artikla iz osnovnega pregleda artiklov

Zadnja NC         zadnja nabavna cena na prikazanem skladišču. Če artikel na tem skladišču nima nabavne cene, ker na to skladišče še ni bil sprejet potem program prikaže zadnjo nabavno ceno na podjetju.

Skladišče          Skladišče iz osnovnega pregleda artiklov

 

Zadnja nabavna cena in skladišče se prikazujeta samo, če je uporabniku dovoljen vpogled v nabavne cene.

 

PODATKI O CENIKIH

Description: C:\Users\robertkn\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbfef352.PNG

 

Šifra cenika                   Šifre cenikov v katerih se pojavlja izbran artikel

Valuta cenika                Valuta prikazanega cenika

Tečaj                           tečaj po katerem je bila cena v tujem ceniku preračunana

Zadnja sprememba        datum in čas zadnje spremembe na artiklu

Cena KK                       cena za končne kupce brez DDV

Cena KK z DDV             cena za končne kupce z DDV

RVC(%)                        predviden RVC pri prodaji končnim kupcem

Cena TR                       cena ta trgovce brez DDV

Cena TR z DDV             cena za trgovce z DDV

RVC (%)                       predviden RVC pri prodaji trgovcem

 

Podatki o predvidenem RVC se prikazujejo samo, če je uporabniku dovoljen vpogled v nabavne cene.