PREGLED IN IZBIRA ODPRTIH PREJETIH NAROČIL

Program služi za pregled prejetih naročil/rezervacij za artikle in za izbiro pozicij pri kreiranju dokumentov izdaje blaga iz skladišča na osnovi rezervacij. S pomočjo tega programa lahko selektivno izbiramo pozicije in količine rezerviranih artiklov ob izdaji blaga iz skladišča.

FUNKCIJSKE TIPKE

      Funkcija prenosa pozicij iz naročil v izdajni dokument. Pred uporabo te funkcije je potrebno izbrati pozicije, ki se morajo prenesti v izdajni dokument.

      Funkcija optimiziranja širine kolon glede na prikazane podatke.

      Funkcija prikaza pozicij glede na vpisane pogoje. Program prikaže vse pozicije, ki odgovarjajo vpisanim pogojem.

      Izpis prikazanih prejetih naročil.

      Funkcija izbire vseh prikazanih pozicij. Program označi vse prikazane pozicije za prenos v dobavnico.

      Funkcija preobrnitve izbora. Program negira izbor označenih pozicij za prenos v dobavnico

      Prikaz v kateri fazi proizvodnje je proizvod.

      Prikaz rezervirane kosovnice za proizvode.

      Stornacija naročila omogoča vpisovanje storno količin, kadar kupec stornira že dano naročilo.

      Sprememba datuma predvidene dobave omogoča na rezervacijah spremeniti datum predvidene dobave.

      Za izbrano pozicijo odpri dokument v urejevalniku dokumentov.

      Pregled zalog izbranega artikla po skladiščih.

      Funkcija za priklic pomoči.

      Funkcija izhod iz programa.

     


Vpis izbirnih pogojev

   program bo prikazal tista prejeta naročila, ki še niso bila izdobavljena ali stornirana

   program bo prikazal tista prejeta naročila, ki so bila delno izdobavljena ali            stornirana

  program bo prikazal tista prejeta naročila, ki so bila v celoti izdobavljena ali stornirana Takšne barvne oznake imajo tudi pozicije, glede na izdobavo ali stornacijo.

 

Prikaz je ločen v dva dela:

-       prikaz nič izdobavljenih in delno izdobavljenih

-       prikaz v celoti izdobavljenih.

Kar pomeni, da ni mogoče na ekranu istočasno videti rezervacij po vseh treh kriterijih.

 

Prikaz količin v proizvodnji prikazuje količino artiklov po fazah proizvodnje

-       v pripravi (artikel je na proizvodnem delovnem nalogu, ki ni prvič knjižen)

-       v proizvodnji (artikel je na proizvodnem delovnem nalogu, ki je samo prvič poknjižen)

-       proizveden (artikel je na proizvodnem delovnem nalogu, ki je drugič poknjižen)

Prikaz kosovnic pregled prikazuje proizvode in njegovo kosovnico. Proizvodi so označeni z *, artikli v kosovnici pa z ***

Samo stornirane pregled prikaže samo stornirane pozicije

Prikaži z zalogo pregled prikaže samo tiste pozicije za katere obstaja zaloga.

 

Naročnik program bo prikazal izbrana prejeta naročila za vpisanega prejemnik (naročnika). Šifro naročnika je možno izbrati iz šifranta poslovnih partnerjev.

Ob šifri naročnika je možno izbrati še samo domače ali tuje naročnike.

Prodajalec program bo prikazal izbrana prejeta naročila na katerih je navedena izbrana šifra agenta. Šifro agenta je možno izbrati iz tabele zaposlenih.

Agent program bo prikazal izbrana prejeta naročila na katerih je navedena izbrana šifra agenta. Šifro agenta je možno izbrati iz tabele zaposlenih.

Ključ je ključ dokumenta. Program bo prikazal pozicije iz izbranega dokumenta. Dokument se lahko izbere s pomočjo programa za listanje dokumentov.

Stroškovno mesto je del PE.

PE Program bo prikazal samo naročila za vpisano poslovno enoto.

Stroš.mesto program bo prikazal samo naročila za vpisano stroškovno mesto.

Projekt Program bo prikazal vse pozicije za izbran projekt.

Način dostave Program bo prikazal vse pozicije za katere je določen izbran način dostave.

Tip dokumenta S pomočjo te izbire program omogoča prikaz pozicij samo enega tipa dokumenta.

 

Datum predvidene dobave Program bo pokazal tista naročila, ki imajo datum predvidene dobave v izbranem obdobju.

Če se ne definira datum od se prikažejo vse rezervacije, ki imajo datum predvidene dobave do datuma do.

Če se ne definira datum do se prikažejo vse rezervacije, ki imajo datum predvidene dobave enak ali starejši od datuma od

Skladišče program bo prikazal prejeta naročila za izbrano skladišče.

 

Artikel program bo prikazal neizdobavljena  prejeta naročila za izbran artikel. Artikel se lahko izbere z vpisom šifre artikla, dobaviteljeve šifre artikla ali črtne kode.

Vrsta sredstva program prikaže rezervacije za izbrano vrsto sredstva (material, blago, storitve, proizvodi)

Pripravljena količina > 0  Ta pogoj uporabljajo samo tisti uporabniki, ki uporabljajo tudi terminalski sistem zajemanja. Pomeni, da bo program prikazal samo tiste artikle, ki so z brezžičnimi terminali popisani za izdobavo.

Valuta dni program prikaže samo tiste rezervacije, ki imajo na dokumentu definirano izbrano število dni do valute.

 

 Po vpisu program s funkcijo za prikaz pozicij prikaže vse tiste pozicije prejetih naročil, ki odgovarjajo vpisanim pogojem.

                       

Prenos naročil v dokumente (DOB , DNP)

Po prikazu pozicij je potrebno označiti vse tiste pozicije, ki jih uporabnik želi prenesti v dobavnico. Pozicije se lahko označijo s pomočjo funkcijske tipke za izbiro vseh pozicij ali pa z pritiskom levega gumba miške na željeni poziciji. Izbira se lahko tudi več pozicij hkrati z uporabo miške in tipk SHIFT in CTRL Microsoft-ovem standardu. Po izbiri vseh pozicij se pozicije prenesejo v dobavnico s funkcijsko tipko za prenos naročil v dobavnico.

Po izbiri pozicij za prenos se pozicije prenesejo s funkcijo za prenos.

                       


Prenos naročil v Excell

Če želite prenesti prikazane podatke v Excell je potrebno najprej izbrati podatke za prenos (po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u). Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere:

 

-       Kopiraj vse v excel kadar želite kopirati v excel vse podatke vseh prikazanih pozicij.

-       Kopiranje v odložišče kadar želite prekopirati samo izbrane podatke

Tako kopirani podatki se lahko s funkcijo prilepi uporabijo v Excell tabelah.

 

 

Premiki iz modula

Vertikalna rešitev: Modul omogoča, z desnim klikom miške, premike izbranih pozicij iz modula za pregled in urejanje prejetih naročil:

o    Premik za dobavo

o    Premik za naročilo

o    Premik v komisioniranje

o    Premik v naročeno

ter dodajanje opombe

Kateri dokumenti so štejejo za posamezni premik je določeno v nastavitvah modula.

           

Spreminjanje datuma predvidene dobave

      Za spreminjanje datuma predvidene dobave se uporablja funkcijska ikona ali pa se izberejo pozicije po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u.  Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere Sprememba datuma predvidene dobave.

Program prikaže okno z možnostjo vpisa novega datuma predvidene dobave:

Izbere se nov datum predvidene dobave. Vpisan datum bo po shranitvi veljal za vse izbrane pozicije.

           

Storniranje naročene količine

      Naročena količina se stornira tako, da se najprej izberejo pozicije, ki se želijo stornirati. Nato pa se izbere funkcija za storniranje ali pa se izberejo pozicije po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u.  Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere Storniraj.

 

Po izbiri funkcije Storniraj program prikaže vnosno okno za spreminjanje stornirane količine.

                       

Z izbiro posamezne pozicije se lahko spreminja stornirana količina po posameznih pozicijah. Stornirana količina se spreminja z vpisom v polje Dodatno stornirano. Z vpisom pozitivne vrednosti se povečuje stornirana količina, z vpisom negativne količine pa se stornirana vrednost zmanjšuje.

Program omogoča tudi storniranje maksimalne vrednosti na vseh izbranih pozicijah. To pomeni, da bo program ob shrantvi vsem izbranim pozicijam storniram maksimalno količino in onemogočil prenos teh pozicij n dokumente.

 

 

 

Označi / Odznači

            Za spreminjanje statusa izbran / ni izbran se uporabljata funkcijski ikoni, klik v potrditveno okence, ali pa se izberejo pozicije po Microsoftovem standardu enako kakor v Excell-u.  Po označitvi podatkov se s pritiskom desne tipke na miški izbere Označi/Odznači.

 

Po izbiri bodo vse označene vrstice (modre) v potrditvenem okencu imele kljukico.

           

Prikazani podatki

Vrstni red kolon v prikazu rezervacij se poljubno nastavlja z XML nastavitvami.

                       

 

-       Dostava način dostave kupcu rezerviranih artiklov

-       Predvidena dobava (datum predvidene dobave kupcu)

-       Valuta dni število dni za izračun datuma valute na dobavnici in računu.

-       Zamuda število dni zamujanja z dobavo glede na prvotno dogovorjen datum predvidene dobave.

Izračunava se iz datuma predvidene dobave na osnovnem dokumentu in :

-       sistemskega datuma, kadar je sistemski datum večji od datuma predvidene dobave na rezervaciji datuma na rezervaciji, kadar je datum predvidene dobave na rezervaciji večji od sistemskega datuma

-       Tip dokumenta je tip dokumenta s katerim se je ustvarila rezervacija

-       Ključ dokumenta rezervacije

-       Šifra in naziv prejemnika / kupca

-       Šifra skladišča

-       Kolona pred šifro artikla se prikaže samo v primeru, da je med opcijami izbran Prikaz kosovnic.

     

      V tej koloni se pri rezervaciji proizvoda in artiklov, ki so sestavni del proizvoda prikažejo

      sledeče oznake:

* - rezervacija proizvoda

*** - rezervacija artiklov iz kosovnice

-       Šifra artikla

-       Dobaviteljeva šifra artikla

-       Naziv artikla

-       Enota mere artikla

 

-       Zaloga prikaz trenutne dejanske zaloge za artikel na skladišču. Če je več artiklov na istem skladišču rezerviranih potem se zaloga zmanjšuje za količino v koloni Za dobavo.

Kolona zaloga se obarva glede na količino zaloge in na polje Za dobavo.

  Celotna količina se lahko izdobavi glede na trenutno zalogo

  Možna samo delna dobava iz rezervirane količine

  Dobava rezervirane količine ni možna, ker ni dovolj zaloge

-       Za dobavo (količina na naročilu-izdobavljena količina-stornirana količina)

-       Izdobavljena količina (seštevek količin po dobavnicah narejenih iz naročila)

-       Stornirana količina

-       Pripravljena količina

-       količina pripravljena za izdajo pri popisu z RF čitalci  ali

-       količina na nepoknjiženih izdajnih dokumentih, ki so bili kreirani na osnovi rezervacij

 

Vertikalna funkcionalnost: V modulu za pregled in urejanje prejetih naročil lahko barvamo (in filtriramo) po zalogi (»vse na zalogi«, »ni zaloge«, »donaroči«)

SNAGHTML19047551

 

 

Kolone V pripravi , V izdelavi , Izdelano se pojavijo kadar se med opcijami izbere Prikaz količin v proizvodnji.

 

V PRIPRAVI pomeni, da so rezervirani proizvodi preneseni na proizvodni nalog, ki pa še ni poknjižen

V IZDELAVI pomeni, da je proizvodni nalog na katerem se nahaja proizvod prvič poknjižen in je material prenesen v proizvodnjo.

IZDELANO pomeni, da je proizvodni nalog na katerem je proizvod tudi drugič poknjižen in je proizvod že na zalogi.

 

 

-       Šifra in naziv prodajalca

-       Knjiženo dne (datum knjiženja naročila)

-       Storirano dne (datum zadnje ročne stornacije)

-       Storniral (uporabniško ime osebe, ki je naredila zadnjo ročno stornacijo)

 

-       Opomba na artiklu (opomba na artiklu iz pozicije dokumenta)

-       Opomba (predoopomba dokumenta)

           

Prikazani podatki

Prikazane podatke je možno tudi grupirano pregledovat, tako da v prazno vrstico nad posamezno kolono vpišete želen podatek:

 

Prikazani bodo podatki, ki odgovarjajo vpisanim podatkom po vseh kolonah.

 

     Prikaz zalog po skladiščih

     

           

     Rezervacije po skladiščih

           

 

           


Rezervacije po prejemnikih

           

 

            Rezervacije po dobaviteljih