Pregled prodajnih dokumentov po kupcih (izdajnice in povratnice)

 

1.     Dokumenti izdajnica in povratnica

2.     Modul za pregled in delo z dokumenti

3.     Izpisi na modulu

4.     Kontrola izdajnic (vertikalna rešitev)

5.     Pregled odprtih izdajnic za vse PE hkrati v modu »samo za branje« (vertikalna rešitev)

6.     Kontrola vračila blaga iz različnih skladišč

 

 

Ta modul nam omogoča:

- pogled v seznam poslovnih partnerjev ki vsebuje:

     - število izdajnic in seštevek izdajnic,

     - število povratnic in seštevek povratnic,

     - limit partnerja,

     - odprte postavke partnerja,

     - zapadle odprte postavke partnerja,

     - status partnerja - prodaja je dovoljena da - ne,

- z premikom po seznamu partnerjev se odpira seznam izdajnic ali povratnic izbranega partnerja,

- s klikom naredimo novo izdajnico, ki ima izpolnjene vse podatke o partnerju v glavi dokumenta,

- s klikom naredimo novo »prazno« izdajnico, ki ima možnost izbire partnerja,

- s klikom in izborom pozicij naredimo iz izdajnice povratnico,

 

  

1.    Dokumenti izdajnica in povratnica

 

Izdajnica je rezervacija medskladiščnice na izbrano skladišče, npr. če je izvorno skladišče, skladišče št. 1 in ciljno 2, izdajnica naredi rezervacijo artikla iz skladišča 1 na skladišče 2. (več o izdajnici tukaj)

Povratnica naredi storno rezervacije, oz. »odrezervira« artikel s skladišča 2. (več o povratnici tukaj)

 

 

2.    Modul

 

V prijavi modula se kot parametri prijavijo tipi dokumenta kateri bodo vidni na modulu (npr. IZD, POV).

Na modulu so prikazane le tiste izdajnice in povratnice, katere imajo vsaj eno rezervacijo na ciljnem skladišču (skladišče 2 iz točke 1).

 

 

Klikom na 1 se odpre vnos nove izdajnice z vsemi podatki o izbranem partnerju(v polju 6).

Klikom na 2 se odpre vnos nove izdajnice z možnostjo izbire partnerja.

 

 

Z klikom na 3 se odpre označeni dokument.

Če je v poziciji modula (v polju 7)  označena izdajnica z klikom na 4 se odpre povratnica in seznam pozicij izdajnice, katere bomo prenesli na povratnico.

Možen je večkratni premik  iz izdajnice v povratnico, ampak le za pozicije in količine ki še niso prenesene.

Podatek o ciljnem skladišču (5) se zapiše lokalno v registri, kaj pomeni da prvič ko se na računalniku uporabnika vnese ciljno skladišče, program bo, za naslednjo uporabo, zapomnil izbiro.

 

V modulu je, zaradi lažje razpoznave, povratnica v seznamu dokumentov za posameznega partnerja (polje 7)  obarvana z rdečo barvo.

 

Z premikom po seznamu partnerjev (v polju 6) se odpira seznam vseh odprtih izdajnic in povratnic za označenega partnerja.  »Odprte« izdajnice in povratnice so tiste za katere še ni bil narejen zbirni dokument.

 

Dokumente na modulu je možno tudi omejiti na izbrano obdobje (polje 8).

 

3.    Izpisi na modulu

 

Na modulu so naslednji izpisi:

a)      Izdano blago

b)      Izdano in vrnjeno blago

c)      Izdano in vrnjeno blago (obdobje)

 

Na izpisih so količine in zneski na povratnicah »v minus«, čeprav so originalnih dokumentih »v plus«. To je narejeno na ta način ker je povratnica dejansko »minus« izdajnice.

 

 

Izdano blago:

Izpis »Izdano blago« izpiše vse pozicije in količine blaga za posamezno stranko, ki še ni bilo fakturirano. Izpis ne upošteva datumsko obdobje (tudi če je na modulu izbrano).

Na modulu se izpišejo samo pozicije izdajnic z nestornirano količino. Pod vsako izdajnico se na izpisu izpiše tudi kopija podpisa ki je na originalni izdajnici.

 

 

Izdano in vrnjeno blago:

Izpis »Izdano in vrnjeno blago« izpiše vse pozicije in količine blaga za posamezno stranko, ki še ni bilo fakturirano. Izpis ne upošteva datumsko obdobje (tudi če je na modulu izbrano).

Na modulu se izpišejo vse pozicije izdajnic in vse pozicije povratnic. Pod vsako izdajnico in povratnico se na izpisu izpiše tudi kopija podpisa ki je na originalni izdajnici, oz. povratnici.

Izpis je grupiran »po skupini«, kaj pomeni da se izpiše izdajnica in za njo vse »njene« povratnice.

 

Izdano in vrnjeno blago (obdobje):

Izpis »Izdano in vrnjeno blago (obdobje)« izpiše vse pozicije in količine blaga za posamezno stranko v izbranem obdobju, neodvisno ali je bilo fakturirano ali ne.

Na modulu se izpišejo vse pozicije izdajnic in vse pozicije povratnic. Pod vsako izdajnico in povratnico se na izpisu izpiše tudi kopija podpisa ki je na originalni izdajnici, oz. povratnici.

Izpis je grupiran »po skupini«, kaj pomeni da se izpiše izdajnica in za njo vse »njene« povratnice.

4.    Kontrola izdajnic (vertikalna rešitev)

 

Izdelavo izdajnice lahko blokiramo če stranka ima kakšno odprto izdajnico več kot X dni (X nastavljivo). 

 

Imamo dve možnosti nastavitve:

1.      Gledajo se izključno odprte izdajnice

2.      Gledajo se odprte izdajnice in se sporti kontrolira limit

 

V primer če stranka ima odprto izdajnico več kot je dovoljeno, sistem blokira izdelavo in da naslednje sporočilo:

 

 

5.    Pregled izdajnic za vse PE v modu »samo za branje« (vertikalna rešitev)

Modul za pregled izdanega blaga na izdajnici lahko prijavimo s parametrom za pregled vseh izdajnic za vse PE hkrati.

Takšen pogled je v modu “samo za branje”, oz. iz njega ni možno narediti novo izdajnico in/ali povratnico.

SNAGHTML5730dd9

 

 

6.    Kontrola vračila blaga iz različnih skladišč

 

Modul ne dovoljuje vračilo blaga iz različnih skladišč na eni povratnici.

Zaradi tega je narejena kontrola, ki to preprečuje: