UREJEVALNIK DOKUMENTOV ZA DOSTAVNE POTI

 

Z urejevalnikom dokumentov se kreirajo dostavnice za posamezno dostavno pot. Kreirajo se iz dokumentov, ki so z XML nastavitvijo predvideni, da se združujejo na dostavnice in ki imajo način dostave takšen, ki je določen, da se upošteva pri kreiranju dostavnic.

 

FUNKCIONALNOSTI

      Kreiranje nove dostavnice

      Shrani dostavnico

      Izbriši dostavnico

      Prekliči vnesene podatke

      Osveži prikaz

      Pomakni dokument navzgor

      Pomakni dokument navzdol

      Optimiziraj širino kolon v prikazu dokumentov

      Izberi vse dokumente

     Preobrni izbor

      Preobrni vrstni red dostav

      Prikaži informacije o zapisu dokumenta

      Iztiskaj nakladalnico/dostavnico

      Spremeni način dostave na dokumentu

      Odpri dokument na dostavnici v urejevalniku dokumentov

      Priklic pomoči

      Izhod iz programa


Kreiranje nove dostavnice

Izberi funkcijo za kreiranje nove dostavnice (1), program pripravi številko dostavnico za samodejno številčenje (2), vpiši ali  datum dostavnice (3) in vpiši ali izberi dostavno pot (4).

Po vpisanih podatkih program prikaže vse poštne številke iz vpisane dostavne poti

 

in prikaže vse dokumente, kateri odgovarjajo izbrani dostavni poti in še niso bili izbrani na drugi dostavnici.

 

Vpiši voznika (1), ki bo prevažal blago na dostavnici. Če je voznik že bil vpisan na drugi dostavnici ga lahko izbereš iz spiska voznikov (2). Vpiši registrsko številko prevoznega sredstva (3). Če je to prevozno sredstvo že bilo vpisano na kateri drugi dostavnici ga lahko izbereš iz spiska registrskih oznažb (4). Vpiši registrsko številko prikolice (5) prevoznega sredstva. Če je ta prikolica že bila vpisana na kateri drugi dostavnici jo lahko izbereš iz spiska registrskih označb prikolic prevoznega sredstva (6).

 

Dokumente, ki bodo tvorili posamezno dostavnico lahko izbereš še z dodatnimi pogoji:

Način dostave na dokumentu (1) in datumom predvidene dobave iz dokumenta (2). Če vpišeš dodatne pogoje za izbiro dokumentov moraš še izbrati funkcijo osveži , da program prikaže nov spisek dokumentov, ki odgovarjajo izbranim pogojem.

 

Spreminjanje vrstnega reda dostav

Vrstni red dostav lahko spreminjaš po :

-      posameznih dokumentih, kadar želiš posamezen dokument prestaviti v vrstnem redu dostav.

Izberi dokument, ki ga želiš premakniti (1) v vrstnem redu. Izberi funkcijo za premik navzgor (2) ali premik navzdol (3) v vrstnem redu. S tem se spremeni vrstni red dostave za posamezen dokument .

 


-      s spreminjanjem vrstnega reda pošt v dostavni poti za dokument, kadar želiš vse dokumente v določeni poštni številki premakniti v vrstnem redu dostav.

Izberi pošto v dostavni poti (1) in izberi funkcijo za premik navzgor (2) ali premik navzdol (3). S tem se premaknejo vsi dokumenti kupcev iz izbrane pošte v vrstnem redu dostav.

 

-      Obratni vrstni red dostav

Če želiš določiti obratni vrstni red dostav po dokumentih, kakor pa je določen v vrstnem redu v dostavni poti izberi funkcijo za obračanje vrstnega reda dostav (1)

 

 

Shrani dostavnico

Dokumente, ki jih želiš shraniti na posamezno dostavnico potrdiš v izbornem polju pred dokumentom (1) v vrstnem redu dostav. Če želiš iz dostav izpustiti vse dokumente posamezne pošte moraš odznačiti izbirno polje pred poštno številko (2). S tem bodo izpuščeni vsi dokumenti, katerih kupci se nahajajo v tej pošti. Za končno shranitev dokumenta izberi funkcijo za shranjevanje dostavnice (3).

 

S shranitvijo dokument dostavnica pridobi številko (4). Omogočeno je zaklepanje dokumenta in postavljanje posameznih statusov dostavnice (5) po katerih se v pregledu dostavnic lahko spremlja status posamezne dostavnice.

 

Izberi vse ali preobrni izbor

Za hitrejše izbiranje dokumentov, ki jih želiš dostaviti z dostavnico lahko uporabiš funkcije izberi vse (1) s katero izbereš vse dokumente za shranitev na dostavnico in preobrni izbor (2), ki izbrane dokumente odznači in neizbrane označi za shranitev na dostavnico.

 

Iztiskaj nakladalnico/dostavnico

Program omogoča tiskanje dveh vrst dokumentov:

-      NAKLADALNICA je dokument, ki je izpisan v obratnem vrstnem redu kot pa je vrstni red dostav in je v pomoč pri pravilnem nakladanju prevoznega sredstva z blagom.

 

-      DOSTAVNICA je dokument, ki služi prevozniku, za potrjevanje dostav pri strankah. Programska oprema omogoča več oblik izpisa dostavnic.

 

Dostavnica

 

Dostavnica V2

 

Dostavnica V2 s podpisi

 

 

OSNOVE ZA DELOVANJE MODULA:

-      Na vsaj enem načinu dostave mora biti označena opcija Upoštevaj način dostave pri dostavnicah

-      Na vsaj enem dokumentu mora biti vklopljena nastavitev TransferToDeliveryPath (nastavlja Comtron)