SPREMEMBA NAČINA DOSTAVE NA DOKUMENTU

 

Modul je namenjen spremembi načina dostave na dokumentu. Modul se lahko uporablja samostojno ali pa se kliče iz modula za urejanje dostavnic.

 

Funkcijske tipke

 

      Shrani dokument

      Prekliči vnos

       Prikliči pomoč

*      Izhod iz programa

 

Najprej se vpiše ključ dokumenta ali pa s pomočjo listanja dokumentov izbere dokument na katerem bi želeli spremeniti način dostave.

 

Po izbiri program prikaže vrsto izbranega dokumenta in trenuten način dostave na dokumentu.

Dostava se spremeni z vpisom druge šifre ali pa z izborom druge šifre dostave iz šifranta načinov dostav.

 

Sprememba se shrani s funkcijo za shranjevanje  , sprememba pa se lahko prekliče s funkcijo za preklic .