IZPISI IZ PROGRAMSKE OPREME TIC

 

Funkcije

     Čarovnik za prijavo izpisa

      Vnos pogojev za izpis

      Izpis pregleda.

      Izbira glave-noge izpisa

      Osveži izpis (predogled izpisa)

      Prenos v MS Word

      Prenos v MS Excel

      Odpri izpis

      Shrani izpis.

      Izbriši izpis

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 


Čarovnik za prijavo izpisa

Čarovnik za prijavo izpisa se uporablja za prijavo izpisa narejenega v MS Access-u v programsko opremo TIC.

 

 

 

 


 

Vnos pogojev za izpis

Funkcija prikaže okno s pogoji, ki so pripravljeni za določen izpis.

 

Izpis pregleda

Funkcija prikazan izpis izpiše na tiskalnik. Pred izpisom je omogočena izbira tiskalnika na katerega se bo izpis iztiskal.

 


Izbira glave-noge izpisa

Funkcija omogoča izbiro izpisne glave in noge dokumenta.

Osveži izpis (predogled izpisa)

Funkcija v delu za prikaz izpisa prikaže izbran izpis.

 

Prenos v MS Word

Funkcija prenese izbran izpis v Word obliko za pregledovanje in urejanje.

 

Prenos v MS Excel

Funkcija prenese izbran izpis v Excel obliko za pregledovanje in urejanje.

 

Odpri izpis

 

Shrani izpis

 

Izbriši izpis