PLAČILNI BONI

Program se uporablja za spremljanje izdani plačilnih bonov v poslovne enote in spremljanje izkoriščenih plačilnih bonov. Program omogoča izpis plačilnih bonov po izbranih pogojih na pregledu in ročno likvidacijo bonov.

          Vnos novih bonov

          Osveži prikaz podatkov

         Blokiraj vnovčitev bonov

         Ročna likvidacija bonov

         Izpis spiska bonov

         Pokliči pomoč za delo s programom.

         Izhod iz programa.

 

Izbiranje pogojev za prikaz bonov

Najprej se izberejo boni glede na vnovčenost. Izbira se lahko :

-          IZDANI prikazani bodo boni, ki so bili izdani pa še ne vnovčeni

-          VNOVČENI prikazani bodo boni, ki so bili že vnovčeni

-          VSI prikazani bodo vsi boni

-          VREDNOST prikazani bodo boni z izbrano vrednostjo

-          IZDANO V POLOVNI ENOTI prikazani bodo boni, ki so bili poslani v izbrano poslovno enoto

-          DATUM IZDAJE prikazani bodo boni, ki so bili izdani v izbranem obdobju

-          DATUM VNOVČENJA prikazani bodo boni, ki so bili vnovčeni v izbranem obdobju.

      Po vpisu vseh željenih parametrov za prikaz, s funkcijsko tipko za osvežitev prikaza podatkov program prikaže vse bone, kateri odgovarjajo izbranim pogojem.


      VNOS NOVIH BONOV funkcija omogoča vnos izdaje novih bonov. Po izbiri funkcije program prikaže vnosno masko za zajem izdaje bonov Vnašajo se :

           

-          POSLOVNA ENOTA – poslovna enota v katero so bili boni poslani

-          DATUM IZDAJE V PE – datum izdaje bonov v poslovno enoto

-          VREDNOST – vrednost posameznega bona

-          ZAČETNA ŠTEVILKA – začetna številka bona. Program po vpisu števila bonov sam izračuna zadnjo serijsko številko in tudi po shranitvi zapiše izdajo za vsak bon posebej.

-          ŠT.BONOV – število bonov v izdani seriji. Boni so oštevilčeni in se izdajajo v serijah istih zneskov.

Program po vpisu vseh podatkov prikaže končno številko bona in skupno vrednost vseh bonov.

      Po shranitvi vpisanih bonov program doda bone z zaporednimi številkami kakor so bili vpisani. Boni so v spisku označeni kakor izdani.

     BLOKIRANJE VNOVČITVE funkcija omogoča blokiranje ali odblokiranje izbranega bona. Podatki o blokiranih bonih so označeni z rdečo barvo. Če je zapis bona blokiran se ga lahko odblokira s ponovno izbiro funkcije za blokiranje.

     ROČNA LIKVIDACIJA BONOV Likvidacija bonov pomeni, da je prejemnik bona bon vnovčil kot plačilno sredstvo na blagajni. Program omogoča ročno likvidacijo za primer napake na blagajni ali nezavedbe plačila z bonom na blagajni.

 Ob izbiri funkcije za likvidacijo bona program zahteva vpis ključa blagajniškega računa. Vpisan ključ mora biti ključ blagajniškega računa.

 Po pravilnem vpisu ključa program prikaže podatke o vpisanem dokumentu. V primeru, če želite likvidirati bon s prikazanim dokumentom izberete DA v nasprotnem primeru pa NE. Likvidacija bona v tabelo bonov vpiše PE in datum vnovčitve iz izbranega doumenta.

     IZPIS SPISKA BONOV program izpiše spisek bonov po kriterijih vpisanih v izborni ekran za pregled bonov.