GENERIRANJE NAROČILA DOBAVITELJU IZ KOSOVNICE

 

Funkcije

     Osveži prikaz

*     Prekliči vnos podatkov izprazni vnosno mapo

     Optimiziraj širino kolon

     Izpis Večnivojske kosovnice

     Prikliči pomoč

     Izhod iz prikaza

 

Izbirni podatki

Izbirni podatki so razdeljeni v dva dela:

 

ARTIKEL

Izbere se artikel, ki mora imeti kosovnico

 

Artikel se lahko izbere z vpisom ene od šifer ali s pomočjo listanja artiklov

 

DODATNI IZBIRNI PODATKI

 

Dobavitelj          Vpiše ali izbere se šifra dobavitelja za katerega želite generirati naročilo

Skladišče          Vpiše se skladišče za katero želite kreirati naročilo

Količina             Vpiše se količina proizvoda za katero želite kreirati naročilo. Program bo količino v kosovnici pomnožil z vpisano količino.

Ključ naročila     Program bo po kreiranuju dokumenta izpisal ključ kreiranega dokumenta.

 

DODATNE FUNKCIJE

      S to funkcijo se sproži generiranje dokumenta. Pred generiranjem dokumenta je potrebno izbrati dobavitelja za katerega želite kreirati dokument. Program bo iz kosovnice kreiral naročilo samo za tiste artikle, ki imajo vpisanega izbranega dobavitelja.

                           S to funkcijo lahko odprete dokument, ki je bil kreiran.

 

 


PRIKAZ KOSOVNICE ZA IZBRAN PROIZVOD

Program prikaže prvi nivo kosovnice za izbran artikel. Prikažejo se samo artikli, ki nimajo kosovnice.

 

Dobavitelj, Naziv dobavitelja       Podatki o dobavitelju v šifrantu artiklov

 

Artikel , Dobaviteljeva šifra

Črtna koda , govoreča šifra

Naziv , Kol/Kosovnica                 Podatki o artiklu iz šifranta artiklov

 

Zaloga                                      Prikazana zaloga artikla iz kosovnice na izbranem skladišču

Naročeno                                  Prikazana že naročena količina artikla iz kosovnice za izbrano skladišče

Naročilo                                    Predlagana količina za naročilo

 

GENERIRANJE DOKUMENTA

S funkcijo za generiranje dokumenta program generira naročilo dobavitelju po izbranih podatkih (dobavitelj, skladišče, količina) Program generira naročilo s tistimi pozicijami, ki imajo v koloni Naročilo vrednost > 0.

 

VPOGLED V DOKUMENT

S funkcijo za vpogled v dokument progam prikaže dokument v urejevalniku dokumentov, kjer lahko nadaljujete z obdelavo dokumenta.