VNOS IN UREJANJE POSLOVNIH PARTNERJEV

 

Modul »Vnos in urejanje poslovnih partnerjev« je alternativa modulu »Hiter vnos poslovnih partnerjev«. Za razliko od slednjega ima le-ta omogočen vnos bolj podrobnih podatkov. To je šifrant, ki opredeljuje šifrante, ki so potrebni za komuniciranje podjetja s poslovnimi partnerji ali se na njih vsebinsko vežejo.

 

V modul vnašamo in urejamo pravne in fizične osebe s katerimi sodelujemo v poslovnih procesih.

To so:

·         kupci;

·         dobavitelji;

·         banke;

·         poslovne enote podjetja;

·         naslovi skladišč podjetja;

·         zaposleni;

·         imetniki kartice zaupanja.

 

Šifrant se številči samodejno. V šifrantu so vsi podatki, ki so pomembni za beleženje poslovnih dogodkov s poslovnimi partnerji. S poslovnim partnerjem so povezani naslednji prodajni pogoji:

·         osnovni rabat;

·         rabati po klasifikacijah;

·         rabati po artiklih;

·         plačilni pogoji;

·         limit prodaje;

·         prepoved prodaje;

·         bonitetni razred.

 

Razlike med moduloma so vidne v namenski tabeli. 

 

Hiter vnos poslovnih partnerjev

Vnos in urejanje poslovnih partnerjev

Omogoča vnos

 

-       osnovnih podatkov;

-       opomb;

-       interesnih področij;

-       oseb;

-       kartice zaupanja.

 

Omogoča vnos

 

-       osnovnih podatkov;

-       poslovnih podatkov;

-       opomb;

-       oseb;

-       internetnih podatkov;

-       transakcijskih računov;

-       kartice zaupanja;

-       informacij o zapisu;

-       interesnih področij;

-       dobaviteljevih podatkov;

-       logistike;

-       bonitete;

-       bonitetnih razredov.

 

 

Modul ima za večjo preglednost več tematsko zaključenih zavihkov:

·         osnovni podatki;

·         poslovni podatki;

·         opombe;

·         osebe;

·         internet;

·         transakcijski računi;

·         kartica zaupanja;

·         informacija o zapisu;

·         interesna področja;

·         dobaviteljevi podatki;

·         logistika;

·         boniteta;

·         bonitetni razredi.

 

OPOMBA: Pošta je obvezni podatek, saj je vezan na izpise

 

Legenda ikon:

 

   Nov (vnos novega poslovnega partnerja)

   Prekliči (prekliči vpisane podatke)

   Shrani(shrani vpisane podatke)

   Briši (izbriši poslovnega partnerja)

Opomba:  brisanje je mogoče samo, če za poslovnega partnerja še ni bil narejen noben dokument.

 

   Popusti na artiklih (vnos rabatov poslovnega partnerja za posamezne artikle)

   Popusti po klasifikaciji (vnos rabatov za poslovnega partnerja po blagovnih skupinah-klasifikacijah)

    Osebe (vnos kontaktnih oseb poslovnega partnerja)

    Urejanje naslovnik-prejemnik (urejanje povezav naslovnik-prejemnik)

    Agentna prodaja- tolerančna obdobja in provizije

    Priponke (priponke)

    CustomersEx

    Splošno urejanje (splošno urejanje stranke)

    Pomoč

    Izhod (izhod iz programa)

 

 

Hitra navigacija:

 

Podatki o poslovnih partnerjih so razdeljeni v več skupin

 

0.     Način vnosa

1.     Osnovni podatki

a)    Šifra stranke

b)    Status

c)     Davčni zavezanec

d)    Id št. za DDV

e)    Za fizično osebo specifični vnosni podatki

f)     Za pravno osebo specifični vnosni podatki

g)    Aktivnost

h)    EAN koda

i)      Kontaktni podatki

j)     Dodatni podatki

k)    Naslovnik in prejemnik

l)      Podatki za statistična poročila

m)   Razdalja

 

2.     Poslovni podatki

a)    Valuta

b)    Konto kupca in konto dobavitelja

c)     Prodajni cenik

d)    Način plačila

e)    Rok plačila

f)     Rabat

g)    Komercialist

h)    Pogodba

2.1. Prodajni limit

i) limit

2.2. Obresti in ostalo

   j) Obračun obresti in obrestna mera

   k) Tehnik

   l) Zbirni dokument

           m) Obveščanje o zapadlih računih

      n) Zaračunavanje okoljskih dajatev

2.3. E-račun

2.4. Avansni način plačila

3.     Opombe

4.     Osebe

5.     Internet

6.     Transakcijski računi

7.     Kartica zaupanja

8.     Informacija o zapisu

9.     Interesna področja

10.   Dobaviteljevi podatki (opcijsko)

11.   Logistika

12.   Boniteta

13.   Bonitetni razredi

 

 

0.   NAČIN VNOSA

 

V polja vnašate zanje specifične podatke. Ob vsakem polju je ključna opisna beseda, ki namiguje na potreben vpisni podatek. Določeni podatki so obvezni za uspešen vnos ali urejanje poslovnega partnerja. Vnos teh, obveznih podatkov je označen z znakom  (1) pred samim vnosnim poljem.

 

 

Pri vnosnih poljih, ki imajo za sabo ikono  je možen priklic ustreznega modula za iskanje potrebnih podatkov (2) .

 

Podatki se vnašajo v zavihke, ki so tematsko razdeljeni na: 

·         osnovni podatki;

·         poslovni podatki;

·         opombe;

·         osebe;

·         internet;

·         transakcijski računi;

·         kartica zaupanja;

·         informacija o zapisu;

·         interesna področja;

·         dobaviteljevi podatki;

·         logistika;

·         boniteta;

·         bonitetni razredi.

 

Podrobnejši opis in nasveti za vnos so v nadaljevanju. Vsak zavihek ima svoje podpoglavje. 

 

 

1.   OSNOVNI PODATKI        

                 

    

              

 

 

 

a)    Šifra stranke

 

  Šifra je številka s katero je evidentiran posamezni poslovni partner. Kadar vnašamo novega poslovnega partnerja, šifro avtomatično določi računalnik, kar onemogoča podvajanje. Šifra je ključ po katerem iščemo podatke o poslovnem partnerju in je obvezna pri vnosu. Kadar želimo na ekran priklicati podatke o poslovnem partnerju, ki je že v naši podatkovno zbirki ne vemo pa njegove šifre, ga poiščemo s klikom na ikono za vnosnim poljem.

 

  Stara šifra je šifra poslovnega partnerja s katero se je poslovni                partner evidentiral v morebitnih prejšnjih programskih opremah.

      

 

b)    Status

 

 Status je naslednji obvezni podatek pri vnosu poslovnega partnerja. S klikom na puščico odpremo izbirno okno in izberemo med pravno osebo (podjetje) ali fizično osebo (individualni kupec). Glede na status poslovnega partnerja se izvaja kontrola vnosa davčne številke. Način vnosa davčne številke se določi v vnosu šifranta držav.

 

 

c)    Davčni zavezanec

 

       V odvisnosti od oznake ali je poslovni partner davčni            zavezanec ali ne je določen tudi obvezen vnos davčne številke in način vnosa davčne številke. Način vnosa davčne številke se določi v vnosu šifranta držav.

 

Navezava na knjigovodstvo

Za DDV knjigo vpišemo v zavihku »Osnovni podatki« podatke o tem ali je poslovni partner davčni zavezanec ali ne. To vpliva na razvrstitev prometa v DDV knjigi v koloni prometa po 35.členu in v koloni po 34.členu.

 

 

d)    Id št. za DDV

 

Za vse davčne zavezance je obvezen vnos Davčne številke in oznaka, da je davčni zavezanec. Ob pravilnem vpisu davčne številke program sam poda podatke o nazivu in naslovu poslovnega partnerja in podatke potrebne za statistične obdelave. Program kontrolira ali je davčna številka že vnesena na katerem od poslovnih partnerjev. Če je davčna številka že vnesena na katerem od poslovnih partnerjev program prikaže opozorilo.

 

Gumb »Preveri v VIES« za vneseno davčno številko EU stranke, v evropskem seznamu davčnih zavezancev preveri pravilnost vnesene davčne številke.

 

V polje »ID št. za DDV« lahko vnesemo tudi naziv podjetja katerega želimo vnesti in program nam po spletni poizvedbi vrne prvi zadetek iz seznama slovenskih davčnih zavezancev.

 

Če davčne številke ne vpišete bo program za poslovnega partnerja označil kot da NI davčni zavezanec.

 

 

 

e)    Za fizično osebo specifični vnosni podatki

 

V nadaljevanju prikazana polja vpišete podatke o poslovnem partnerju.

 

 

Poštna številka je obvezni podatek, na njeni osnovi se nam avtomatično izpišeta tudi kraj in država. Poštna številka se kontrolira v šifrantu poštnih številk.

 

 

f)     Za pravno osebo specifični vnosni podatki

 

 

Poštna številka je obvezni podatek, na njeni osnovi se nam avtomatično izpišeta tudi kraj in država. Poštna številka se kontrolira v šifrantu poštnih številk.

 

 

g)     Aktivnost

 

  S tem podatkom se označujejo aktivni in neaktivni poslovni partnerji in jih lahko v listanju poslovnih partnerjev tudi izbiramo po tem podatku.

 

 

h)   EAN koda

 

 

V polje »EAN« vpišete kodo poslovnega partnerja.

 

 

i)     Kontaktni podatki

 

V polje »WWW« vpišete morebitno spletno stran poslovnega partnerja ter druge kontaktne podatke.  Kadar se uporablja strežnik za direktno pošiljanje fax sporočil program omogoča pošiljanje ustvarjenih poslovnih listin, pregledov (vseh izpisov) direktno na fax številko vpisano v podatkih o poslovnih partnerjih.

 

 

 

 

j)     Dodatni podatki

 

 

 

PRIORITETA: Prioriteta poslovnega partnerja je podatek, ki določa pomembnost poslovnega partnerja. Prioriteta se kontrolira v šifrantu prioritet. Ker so prioritete označene tudi z barvami bodo vsi dokumenti v listanju dokumentov označeni z barvo posamezne prioritete.

 

KUPEC, DOBAVITELJ: S temi podatki določamo poslovni odnos s poslovnim partnerjem. Vsak poslovni partner je lahko kupec ali/in dobavitelj. Če je poslovni partner definiran kot kupec mu lahko določimo še vrsto kupca:

 

Kupci se ločijo na končne kupce in na trgovce. S tem se določi katera priporočena prodajna cena se ponudi ob kreiranju prodajnih dokumentov.

 

PRAVNI STATUS: pravni status poslovnega partnerja se kontrolira v šifrantu pravnih oblik poslovnih partnerjev. V namensko vnosno polje »Pravni status partnerja« vpišete pravni status poslovnega partnerja. Po tem podatku program omogoča spremljanje prodaje ali nabave v analizah poslovnih partnerjev.

 

OBLIKA SODELOVANJA: z obliko sodelovanja lahko določimo področja sodelovanja s poslovnim partnerjem. Po tem podatku program omogoča spremljanje prodaje ali nabave v analizah poslovnih partnerjev.

 

JEZIK: Program omogoča izpisovanje poslovnih listin in nazivov artiklov v jeziku v katerem se posluje s poslovnim partnerjem pod pogojem, da so vneseni vsi prevodi poslovnih listin in nazivov artiklov.

 

AGENT: V primeru spremljanja prodaje po agentih (trgovskih potnikih) je omogočena povezava poslovnega partnerja z agentom. Šifra agenta se kontrolira v šifrantu zaposlenih. Program omogoča prenos šifre agenta na prodajne dokumente.

 

 

 

k)    Naslovnik in prejemnik

 

V polji »Naslovnik« in »Prejemnik« vnesete naslovnika in prejemnika za. Oba, naslovnik kot tudi prejemnik morata biti predhodno vnesena v šifrant poslovnih partnerjev.

 

 

 

 

l)     Podatki za statistična poročila

 

Matična številka, institucionalni sektor, občina, upravna enota, regija so statistični podatki, ki služijo za izdelavo raznih statističnih poročil.

 

 

 

m)  Razdalja

 

Modul omogoča izračun razdalje od podjetja do poslovnega partnerja.

 

Za uspešen izračun razdalje mora biti na na obstoječem ali na novem poslovnem partnerju vpisano:

- naslov,

- poštna številka,

- država.

 

 

Kliknete gumb »Razdalja« (1). Pod gumbom se izpiše ciljni naslov in čas potovanja. V gumb za razdaljo se vpišejo kilometri. Kliknete na gumb z vpisanimi kilometri (2) in razdalja se prenese v vnosno polje.

 

Če se z izračunano razdaljo ne strinjate, razdaljo vpišete ročno (3).

 

 

 

VNOS v institucionalni sektor

 

1.    DOMAČI DAVČNI ZAVEZANCI:

Pri domačih davčnih zavezanci se bo po vpisu davčne številke poslovnega partnerja Institucionalni sektor sam napolnil. V primeru da:

-          se vam polje ne napolni in davčna številka obstaja, vpišite 14450 in naknadno poiščite ali od poslovnega partnerja zahtevajte da vam posreduje podatke

-          davčna številka ne obstaja v TIC programski opremi, vpišite 14450 in naknadno poiščite ali od poslovnega partnerja zahtevajte da vam posreduje podatke

 

2.    PRAVNE OSEBE, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI

S.11001-nefinančne družbe pod javnim nadzorom

S.11002-domače zasebne nefinančne družbe

S.11003-nefinančne družbe pod tujim nadzorom

S.11009-nefinančne družbe v procesu lastninjenja podjetij

 

3.    FIZIČNE OSEBE

S.14100-delodajalci

S.14200-samozaposleni

S.14300-zaposleni (s.p.)

S.14410-prejemniki dohodkov od premoženja

S.14420-prejemniki pokojnin (upokojenci)

S.14430-prejemniki drugih transferjev

S.14450-drugi (zaposleni, študentje, dijaki)

 

4.    TUJCI

S:2111  EVROPSKA MONETARNA UNIJA (EMU)    Nemčija, Francija, Italija. Španija, Portugalska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Avstrija, Finska, Irska, Grčija

S.2112  OSTALE ČLANICE EU Velika Britanija, Švedska, Danska, ostale ustanove EU

S.22000             OSTALI SVET (TUJINA)  nerezidenčne enote, tretje države in mednarodne organizacije

 

Opomba: *preden odprete novo stranko, katera je davčni zavezanec, si morate pridobiti njegovo davčno številko oziroma »potrdilo o davčnem zavezancu« – to je potrdilo ki ga je izdal DURS. Davčno številko lahko preverite s klikom na »Preveri v VIES« s klikom na ustrezno ikono.

 

 

2.   POSLOVNI PODATKI

 

Med poslovne podatke so uvrščeni podatki, ki vplivajo na kreiranje poslovnih listin za poslovnega partnerja (rabati, plačilni roki, denarne valute, konti saldakontov osebe zadolžene za poslovnega partnerja).

 

 

a)    Valuta

 Vnos valute v kateri poslujemo s poslovnim partnerjem je obvezni podatek in se kontrolira v šifrantu valut. Glede na valuto poslovanja s poslovnim partnerjem je potrebno poslovnemu partnerju definirati tudi cenik v enaki valuti. Program glede na valuto predlaga tudi konte nabave in prodaje  v saldakontih za poslovnega partnerja.

 

b)    Konto kupca in konto dobavitelja

 

Navezava na knjigovodstvo

Če je valuta pravilno vpisana nam program avtomatsko vstavi podatke v Konto kupec in Konto dobavitelj, ki sta pomembna za pravilno prijavo poslovnega partnerja. Ti podatki kasneje vplivajo v sporočilnem sistemu.

 

 

c)    Prodajni cenik

 

V polje prodajni cenik vpišete šifro cenika, ki ga uporabljate pri poslovanju s poslovnim partnerjem. Vpis je obvezen za poslovne partnerje s katerimi se posluje v različni valuti kakor je valuta uporabnika TIC programske opreme. Vpisan cenik mora biti kreiran v enaki valuti kakor je valuta poslovanja s poslovnim partnerjem.

 

 

d)    Način plačila

 

Z »Način plačila« definirate osnovni način plačila. Pri kreiranju ponudb in predračunov se način plačila prenese na dokument.

 

 

e)    Rok plačila

 

Z rokom plačila se definira osnovno število dni zapadlosti računov, ki se ponudi pri kreiranju računov za poslovnega partnerja.

 

f)     Rabat

 

 

Polja rabat in dodatni rabat določata prodajne pogoje poslovnemu partnerju pri prodaji. Ta dva rabata se prenašata na dokumente za vse artikle, ki jih prodajamo temu poslovnemu partnerju. Ta dva rabata se upoštevata vedno, razen če poslovni partner nima za artikel ali blagovne skupin-klasifikacije določene drugačne rabate. Dodatni rabat je rabat na rabat. Torej program v prodaji izračuna na osnovno ceno rabat in na zmanjšano osnovno ceno še dodatni rabat.

 

 

g)    Komercialist

 

 Komercialist je oseba, ki je zadolžena za stike s poslovnim partnerjem na komercialnem področju. Program omogoča prenos komercialista na dokument za poslovnega partnerja.

 

 

h)   Pogodba

 

 

Poslovni odnosi z nekim poslovnim parterjem se lahko odvijajo na podlagi pogodbe. Številko pogodbe vnesemo v polje »Pogodba«, leto v katerem je bila pogodba sklenjena vpišemo v polje »Leto«. Pogodba se prenaša na dokumente.

OPOMBA: Programska oprema omogoča vodenje posebej prodajnih pogojev za veleprodajo in maloprodajo. V tem primeru se zgornji poslovni podatki razen valute lahko definirajo posebej za veleprodajo in maloprodajo (dodatna funkcionalnost).

 

 

2.1. PRODAJNI LIMIT

 

Modul omogoča določanje prodajnega limita. Aktivirate ga s klikom na polje (1). Tega lahko začasno zaradi raznih razlogov prekličete s klikom na okence pred »Začasen preklic limitov in prepoved prodaje« (2).

 

 

i)     Limit

 

 V okencu »Limit odobren« zapišete datum odobritve limita. Vrednost lahko vnesete s tipkovnico ali jo izberete z miškinim klikom na ikono  . V polju »Prodajni limit« vpišete določeno višino prodajnega limita. V kolikor se poslovnemu partnerju definira prodajni limit in datum odobritve limita se to lahko kontrolira pri vnosu dokumentov. Kontrola na prodajni limit ob vnosu dokumentov je lahko dvojna glede na zapadlost odprtih postavk (vse odprte postavke ali samo zapadle).

 

 

 

 Dodatna podatka za kontrolo prodajnega limita sta dovoljen odstotek zapadlih postavk (»Dovoljen % zapadlih odprtih postavk«) in določitev števila dovoljenih dni zamude (»Dovoljeno št. dni zamude«).

 

Dovoljen % zapadlih odprtih postavk se veže na višino prodajnega limita in pomeni kolikšen delež prodajnega limita je lahko zapadlih odprtih postavk.

 

Dovoljeno število dni zamude pa določa koliko dni lahko stranka zamuja s plačilom po valuti. Znesek, ki se v tem primeru kontrolira so zapadle postavke pred št. dni zamude.

 

PRIMER:

Stranka ima znesek zapadlih postavk 10.000€, od tega je pred petimi dnevi zapadlo 4.000€. Pri kontroli limita se bo tako upoštevalo do 4.000€ kot dovoljen znesek. Če ima stranka določen še prodajni limit 30.000€ in vneseno 10% dovoljenih zapadlih odprtih postavk, bo program kontrolo izvedel na način da na limit od 30.000 upošteva 10%, oz. 3.000 in primerja z zneskom zapadlih odprtih postavk pred petimi dnevi, oz. s 4.000 – v tem primeru prodaja strank ni dovoljena.

 

 

 

Možna je opcijska kontrola zapadlih postavk, kar izbirate v namenskem polju. Označena nastavitev »uporabi odprte postavke SK kot prodajni limit« pomeni da se kot prodajni limit, v prejšnjem izračunu, ne bo gledal znesek v polju »Prodajni limit«, ampak se bo gledal skupni znesek vseh odprtih postavk.

 

 

  Zaradi slabih poslovnih odnosov se lahko odločimo, da poslovnemu partnerju ne bomo več prodajali blaga, to označimo v polju prepoved prodaje. Prepoved prodaje se lahko kontrolira ob vnosu dokumentov za poslovnega partnerja.

 

 

Možen je hiter pregled trenutnega stanja. »Odprto« vam prikaže vrednost trenutno odprtih postavk, priporočen limit »Prip. Limit« prikazuje priporočeno vrednost limita. V polju »Odobren limit« določate višino odobrenega limita.

 

2.2. OBRESTI IN OSTALO

     

 

(navezava na knjigovodstvo)

 

 

j)     Obračun obresti in obrestna mera

 

Polje obračun obresti določa ali stranki obračunavamo zamudne obresti. Polje obrestna mera pa določa vrsto obračuna. Vrsta obračuna se kontrolira v šifrantu obrestnih mer. Program za obračun obresti upošteva samo tiste poslovne partnerje pri katerih je določeno, da se mu obračunavajo obresti.

Za obračun obresti je potrebno izbrati v polju »DA«. Drugače se le-te ne bodo obračunavale. Za pravilen obračun je potreben tudi vpis obrestne mere (»Obrestna mera«). V polju poleg se bo po izboru izpisal tip obrestne mere (primer: 1-Zamudne obresti, 2-Pogodbene, 3-Medbančne).

 

 

k)    Tehnik

 

 

Tehnik je oseba, ki je zadolžena za stike s poslovnim partnerjem na tehničnem področju.

 

 

l)     Zbirni dokument

 

 

Podatek ali se za izbrano stranko delajo zbirni dokumenti (predvsem zbirni računi) ali ne. Če je na stranki označeno »DA« se naredi navadno dobavnica in nato se lahko ročno naredi račun. Tudi v primeru da imamo nastavitev da se po knjiženju dobavnice avtomatsko naredi (in knjiži) račun, se za to stranko ne bo naredil račun ker nastavitev pove da ima določena stranka zbirno fakturiranje.

V navezavi na dokument dobavnica-račun (DRA): Če je na stranki označeno »NE«, bo program pri vnosu stranke na dobavnico predlagal izdelavo DRA dokumenta, namesto DOB in nato RAC.

 

m)  Obveščanje o zapadlih računih

 (dodatna funkcionalnost) Lahko določite, če se stranki pošiljajo obvestila o zapadlosti računa. Na podlagi tega se stranki pošlje obvestilo da bo določen račun zapadel za določeno dni (število dni je nastavljivo).

 

 

n)   Zaračunavanje okoljskih dajatev

 

 (dodatna funkcionalnost) TIC ima možnost dodajanja storitvenega artikla za okoljske dajatve na dokument. Če ima stranka označeno zaračunavanje okoljskih dajatev »DA«, potem se bo za to stranko na pozicijo dokumenta dodala okoljska dajatev v primeru, da je pred tem na dokument dodan artikel za katerega je potreben obračun okoljske dajatve.

 

 

o)    Obračun prevoza in BackOrder

 

 

 

p)    Prioriteta

 

 

q)    Način dostave

 

 

r)    Dovoli povezane artikle

       

          

 

 

s)    Pošiljanje opominov

 

             

 

 

 

 

2.3. E-RAČUN

 

V polju »eRačun« (u) določate parametre, ki so specifični za izdajo e-računa. Lahko izberete, ali se poslovnemu partnerju pošilja e-račune ali navadne.

 

Opcija je tudi oznaka, če je poslovni partner proračunski uporabnik.

 

Čisto spodnjo polje je namenjeno za referenčno oznako.

 

 

 

 

2.4. AVANSNI NAČIN PLAČILA

 

Možno je določiti, da se s poslovnim partnerjem posluje izključno preko avansov. V nadaljevanju je opisan postopek.

 

Najprej je potrebno pri načinu plačila izbrati avans.

SNAGHTML1cfcf9f0

 

Ko poskusimo takšno stranko dodati na prodajni dokument nam program tega ne bo dovolil. To stranko bo možno dodati na dokument samo v primeru če so odprte postavke za to stranko negativne

 

 

 

 

3.   OPOMBE

 

V zavihek »opombe« vpisujete opombe o samem poslovnem partnerju. Opombe lahko vpisujete v dva ločena okenca.

 

 

4.   OSEBE

 

V zavihku »Osebe« lahko pregledujete osebe, ki se nanašajo na poslovnega partnerja. To so osebe, ki so zaposlene pri poslovnem partnerju oziroma tisti, s katerimi lahko kontaktiramo v zvezi s poslovanjem.

 

 

5.   INTERNET

 

TIC programska oprema omogoča povezavo spletnega trgovanja (internetne prodaje) v B2B in v B2C obliki. V internet podatkih se določa ali ima poslovni partner dovoljenje za uporabo katere od oblik spletnega trgovanja.

 

 

 

Potrebna je opredelitev dovoljenja (a) za uporabo B2B spletnega trgovanja, uporabniškega imena (b), gesla (c) in dodatnega popusta (e) ob naročilu v tem načinu naročanja. Ti podatki se kontrolirajo ob prijavi v B2B spletno trgovino. E-komercialist (d) je naslov elektronske pošte tistega komercialista, ki bo prejel obvestilo o naročilu poslovnega partnerja. V polju »Privzeta poslovna enota« izberete le-to.

 

 

V polju g opredeljujete dovoljenje za uporabo B2c spletnega trgovanja. Potrebno je vpisati tudi naslov elektronske pošte uporabnika (h) in gesla (i). Geslo se kontrolira ob prijavi v B2C spletno trgovino.

 

 

 

V primeru, da se uporablja zunanje CRM module, ki niso v okviru TIC programske opreme se za poslovnega partnerja določi prenos v katerega od navedenih CRM programskih modulov (j).

 

 

S parametrom »Dovoli prodajo varnostne zaloge« se določa omenjena opcija.


 

6.   TRANSAKCIJSKI RAČUNI

 

 

V zavihku je možen vnos in pregled podatkov o transakcijskih računih poslovnega partnerja, ki se uporabljajo ob pripravi podatkov plačil za prenos v elektronsko bančno poslovanje in pri eRačunih

 

 

V okence »Transakcijski račun« (1) vpišete samo številko transakcijskega računa brez dodatnih znakov (ločila, pomišljaji…) in brez SI56.

 

V polju »Primaren račun« (2) označite, če je to primarni račun poslovnaga partnerja ali ne. Ker lahko ima vsak poslovni partner več transakcijskih računov program omogoča določitev osnovnega računa, ki se predlaga ob prenosu plačil v elektronsko bančništvo. Program omogoča spremembo transakcijskega računa ob kreiranju podatkov za prenos v elektronsko bančništvo.

 

Polje »IBAN« (3) se bo z vpisom transakcijskega računa izpolnilo samodejno.

 

V polje »Šifra banke« (4) vpišete šifro banke, ali jo poiščete v ustreznem modulu s klikom na ikono  poleg vnosnega polja.

 

Na koncu kliknete na polje »Dodaj račun« (5). Dodan račun bo viden v spodnji tabeli.

 

Z desnim miškinim klikom na preglednico lahko dostopate do opcij  kopiranja v program Excel ali v odložišče.

 

 

              

Navezava na knjigovodstvo

Pri avtomatskem nakazilu dobaviteljem v plačilnem prometu potrebujemo za popolnost podatkov tudi številko Transakcijskega računa poslovnega partnerja v zavihku Transakcijski račun, kateremu plačujemo obveznost. V kolikor tega podatka nimamo vpisanega na poslovnem partnerju ga je potrebno v plačilnih nalogih ročno popraviti.

 

 

7.   KARTICA ZAUPANJA

 

 

V zavihku »Kartica zaupanja« urejate podatke o karticah zaupanja poslovnega partnerja in opcijsko njegovih družinskih članov. Ob uporabi programskih dodatkov za izdajo kartic zaupanja in spremljanje prometa po karticah zaupanja se na poslovnega partnerja vnašajo tudi dodatni podatki o številki kartice in družinskih članih.

 

     

Potrebno je vpisati osebne in kontaktne podatke člana (a, b). V polju, ki opredeljuje komunikacijo preko pošte, e-pošte in telefona (b) označite strinjanje člana s pošiljanjem sporočil preko določenega medija.

 

Številko kartice lahko vpišete v namensko polje, ali jo kreirate s pomočjo modula. Potreben je klik na ikono GEN (c). Dolžina šifre kartice se definira v nastavitvah.

 

Možen je tudi vpis podatkov o družinskih članih lastnikov kartic zaupanja iz katerih se lahko pripravijo dodatni pregledi (e).

 

Postopek je popolnoma enak kot pri vnosu podatka o članu z razliko, da je tu možno dodati več družinskih članov s pomočjo ikon (f).

 

Legenda ikon:

   Nov (vnos novega družinskega člana)

   Prekliči (prekliči vpisane podatke)

   Shrani(shrani vpisane podatke)

   Briši (izbriši družinskega člana)

     optimalno (optimiziraj širino kolon)

 

 

Z desnim miškinim klikom na preglednico lahko dostopate do opcij  kopiranja v program Excel ali v odložišče (g).

 

 

 

 

8.   INFORMACIJA O ZAPISU

 

Podatki o uporabniku, ki je ustvaril zapis v šifrant in o uporabniku, ki je zadnji uporabljal zapis o poslovnem partnerju s programom za vnos poslovnih partnerjev.

 

                

 

 

9.   INTERESNA PODROČJA

 

V zavihku »Interesna področja« klasificirate poslovne partnerje v določena interesna področja. Za vnos v interesno področje označite kvadratek pred samim nazivom interesnega področja.

 

 

10.    DOBAVITELJEVI PODATKI (opcija)

 

              

V zavihku »Dobaviteljevi podatki« urejate podatke ki se navezujejo na partnerja kot dobavitelja, in sicer:

 

a)    Podatki za intrastat

 

 

Na dobavitelja je možno obesiti podatke, ki se bodo potem prenesli na prevzemno kalkulacijo za tega dobavitelja.

 

b)    Ostali podatki

 

 

Med ostale podatke spadajo rok plačila dobavitelja, rok dobave in pribitek k nabavni ceni. To je pribitek na ovrednoteno zadnjo nabavno ceno (za npr. franšize) – pribitek se predlaga na ustreznih dokumentih (nastavljivo na nivoju dokumenta).

 

 

c)    Lestvica rabatov

 

 

 

 

Možno je vnesti več rabatov.

Vnaša se obdobje od-do (obdobja se lahko prekrivajo), spodnja meja zneska brez DDVja za katerega se bo upošteval porabat ter odstotek porabata.

 

Na podlagi tega se potem analizira.

 

11.                LOGISTIKA

 

V zavihki »logistika« urejate podatek o načinu dostave poslovnemu partnerju.

 

 

 

12.                BONITETA (opcija)

 

Zavihek »boniteta« služi povezavi na zunanjo spletno stran, ki vsebuje bonitetne podatke poslovnih partnerjev.

 

 

13.                BONITETNI RAZREDI

 

V zavihku se vodijo podatki o bonitetnih razredih.

 

 

Na stranko je možen vnos več bonitetnih razredov.

SNAGHTML29016e1a

 

Upošteva se maksimalni popust če jih pade več na enak nivo. Upošteva se tudi dosedanji bonitetni razred na prvem zavihku. Ni pogoj, da je vnesen.

Možen je vnos tudi skupine bonitetnih razredov, ki ti napolni vse dodeljene razrede na skupino.