VNOS IN UREJANJE ODGOVORNIH OSEB PO KLASIFIKACIJAH

 

Modul »Vnos in urejanje odgovornih oseb po klasifikacijah« služi za definiranje odgovornih oseb za klasifikacijo.

 

S temi odgovornostmi se lahko določi dostop do vnosa in spreminjanja podatkov o artiklih in spreminjanja cenikov. To pomeni, da se lahko uporabnike omeji.

 

Moduli na katere imajo te odgovornosti vpliv so:

·         vnos in urejanje artiklov

·         pregled artiklov

·         vnos in urejanje cenikov

 

 

Legenda ikon:

 

  Nov (vnos nove odgovorne osebe)

  Shrani (shrani vnesene podatke)

  Briši (izbriši odgovorno osebo)

  Prekliči (prekliči izbor)

  Optimalno (optimiziraj širino kolon)

  Pomoč

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

Vnos odgovornih oseb po klasifikacijah

 

Šifra klasifikacije (1) se vnaša ročno ali izbere iz šifranta klasifikacij. Modul se lahko uporablja samostojno ali pa se ga uporablja s klicanjem iz modula za vnos klasifikacij.

 

Kadar se modul uporablja samostojno s klicanjem iz menija se pravice se dodeljujejo na tretjem nivoju.

Kadar se modul kliče iz vnosa klasifikacij se vnesena odgovorna oseba in njene pravice dodelijo vsem podklasifikacijam izbranega nivoja klasifikacije. To pomeni, če izberete klasifikacijo na prvem nivoju se bodo vpisani podatki dodelili vsem klasifikacijam na tretjem nivoju za izbrano klasifikacijo prvega nivoja.

Po vpisu ali izboru klasifikacije program v preglednici prikaže že vnesene odgovorne osebe za izbrano klasifikacijo (5).

 

 

 

V polju »Šifra zaposlenega« (2) vpišete ali izberete zaposlenega , ki je odgovoren za izbrano klasifikacijo.  

 

S šifro odgovornosti (3) se definira vrsta odgovornost zaposlenega na izbrani klasifikaciji. Šifre odgovornosti se vnašajo v šifrant  kamor se vnašajo tudi odgovornosti kontaktnih oseb pri poslovnih partnerjih.

 

S parametrom »Dovoljena pravica« (4) določite ali uporabnik lahko uporablja artikle v izbrani klasifikaciji oziroma jih lahko popravlja. S tem dosežemo, da lahko imajo uporabniki na enakem nivoju odgovornosti različne pravice pri urejanju artiklov.

 

 

Po vpisu vseh podatkov se morajo vpisani podatki shraniti s funkcijo za shranjevanje vpisanih podatkov .

 

 

S klikom desnega miškinega gumba dostopate do menija za kopiranje (6). To velja za vse module, v katerih so podatki prikazani v obliki preglednic.