UPORABNIKI

 

 

V programu z nazivom uporabniki vnašamo nove uporabnike aplikacije.

 

   

Legenda ikon:

 

   Prekliči (izprazni polja v vnosnem oknu)

   Shrani (shrani vpisane podatke)

   Briši uporabnika (uporabnik se lahko izbriše samo če ni dodeljen zaposlenemu)

   Lastnosti (prikaz informacij o razvrstitvi v skupine in pravicami do dokumentov)

   Natisni (izpis uporabniških pravic do menijev in dokumentov)

   Pomoč (uporabniška pomoč)

   Izhod (izhod iz programa)

 

 

Hitra navigacija:

1.    Opis vnosnih polj in njihove vsebine

2.    Vnos, urejanje in brisanje uporabniškega imena

3.    Prikaz informacij o razvrstitvi v skupine in pravicami do dokumentov

4.    Izpis pravic do menijev in dokumentov

 

 

1.   OPIS VNOSNIH POLJ IN NJIHOVE VSEBINE

 

 

 

V polje »Uporabniško ime« (1) se vpiše podatek s katerim se bo uporabnik identificiral ob zagonu programske opreme TIC. To uporabniško ime se kasneje dodeli zaposlenemu, ko se kreira nova šifra zaposlenega v tabeli zaposlenih. Uporabniško ime je OBVEZEN podatek. Uporabniško ime se prosto vpisuje in se ne številči.Za urejanje obstoječega uporabniškega imena uporabimo funkcijo pregled uporabniških imen (klik na  (2) ob polju za vnos).

           

V polje »Geslo« (3) vpišemo geslo pod katerim se bo uporabnik prijavljal v aplikacijo TIC. Geslo mu lahko opredeli skrbnik ali si ga izbere uporabnik sam. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

 

V polje »Potrditev gesla« (4) še enkrat vpišemo geslo uporabnika in ga na ta način potrdimo. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

        

V polju z nazivom »Aktiven/Neaktiven« (5) opredelimo, če je uporabnik aktiven ali neaktiven. Kadar nekdo menja službo ali gre v pokoj, ostane zapisan v bazi, vendar ga opredelimo kot neaktivnega uporabnika. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

 

V polju »Prevod modulov« (6) označimo, če želimo jezikovni prevod za dotičnega uporabnika.

 

 

 

2.    VNOS, UREJANJE IN BRISANJE UPORABNIŠKEGA IMENA

 

Vpišite uporabniško ime (7) ali ga poiščite s pomočjo pregleda uporabniških imen (8). Če uporabniško ime že obstaja potem lahko popravite ostale podatke ali izbrišete (9) uporabniško ime. Po vpisu ostalih podatkov podatke shranite (10).

 

       

 

 

 

3.     PRIKAZ INFORMACIJ O RAZVRSTITVI V SKUPINE IN PRAVICAMI DO DOKUMENTOV

 

S klikom na ikono »Lastnosti«  se odpre program lastnosti uporabnika. Program omogoča prikaz informacij o tem v katere skupine je uporabnik razvrščen in pravice do katerih dokumentov ima z razvrstitvijo v posamezno skupino.

 

 

5.   IZPIS PRAVIC DO MENIJEV IN DOKUMENTOV