VOZILA - PREGLED

Program prikazuje seznam vnesenih vozil

 

Funkcije

*      Potrdi izbor. Funkcija se uporablja kadar je uporabljena kot pomoč pri izbiri v vnosnih maskah.

*      Optimiziraj širino kolon. Funkcija nastavi širino kolon na največjo širino vpisanih podatkov v posamezni koloni.

     Izpis pregleda vozil

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Iskalni pogoji

Program omogoča iskanje po več kriterijih:

-          po opisu,

-          po stroškovnem mestu

-          po lastniku vozila

 

Prikazani podatki

Podatke lahko spremljamo po:

-          šifri,

-          opisu,

-          tipu vozila,

-          stroškovnem mestu,

-          Lastniku vozila