VOZILA

Šifrant je potreben zaradi vnosa oziroma prikaza podatkov uporabljenega vozila za službeno pot na potnem nalogu.

 

 

Opis funkcijskih gumbov

     Novi vnos

     Shranitev podatkov

     Brisanje vnosa

     Priklic elektronske pomoči

     Izhod

 

Opis polj

ID               Polje, kjer se z vsakim novim vnosom avtomatsko ustvari šifra vozila oziroma njegova ID-številka.

Naziv          Naziv oziroma znamka vozila.

Reg. št.      Registrska številka izbranega vozila.

TIP             Pri tem imamo na izbiro naslednje:

Stroškovno mesto      Vnos stroškovnega mesta je namenjen lažjemu in hitrejšemu evidentiranju in iskanju potnih nalogov. Kadar vozilo ni službeno, vpišemo tisto številko STRM, na katerem dela zaposleni oziroma lastnik vozila.

Lastnik           Vpišemo ime in priimek zaposlenega oziroma lastnika prevoznega sredstva.

 

Vnos novega vozila

1.       Izberemo gumb za novi vnos.

2.       Vnesemo potrebne oziroma želene podatke.

3.       Izberemo gumb za shranitev podatkov.