RAZPOREDITEV UPORABNIKOV V SKUPINE

 

 

Z modulom »Razporeditev uporabnikov v skupine« se določajo člani določene skupine.

 

 

Legenda ikon:

 

      Nov (dodaj novega uporabnika v skupino)

      Briši (briši uporabnika iz skupine)

      Pomoč (priklic spletne pomoči)

      Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

1.   RAZPOREDITEV UPORABNIKOV V SKUPINE

 

 

Najprej je potrebno izbrati skupino v katero bo razporejen uporabnik. Z izbiro funkcije za dodajanje uporabnikov v skupino program prikaže vse možne uporabnike.

 

 

                       

Z dvoklikom levega miškinega gumba ali označbo in funkcijo izberi  se uporabnika doda v izbrano skupino.