MERSKE ENOTE

 

 

V šifrantu merskih enot si definiramo vse merske enote, ki jih potrebujemo pri poslovanju - predvsem pri skladiščenju, transportu in podobno.

 

Legenda ikon:

 

   Nov.

   Shrani.

   Briši.

   Pomoč.

   Izhod (izhod iz programa).

 

 

Delo z modulom

 

Modul omogoča večjezični vnos.

 

 

Enota mere je ključni podatek in je obenem šifra za enoto mere, uporabljamo okrajšave, ki so splošno v rabi.

 

Polje naziv je obvezno za vnos, vanj vpišemo naziv merske enote.

 

V polju jezik vpišemo jezik v katerem smo napisali naziv enote mere. Nazive merskih enot vpišemo v več jezikih v primeru, da izdajamo dokumente v več jezikih.  

 

Če ima merska enota nastavljeno »Kontrola količine pri serijskih številkah« -DA, bo program pri vnosu artikla na dokument zahteval vnos količini ustrezno število serijskih številk.  Če ni kontrole količine se pri takšnih artiklih zahteva vpis vsaj ene serijske številke.