Pregled vseh neknjiženih temeljnic KOM

 

Z modulom Pregled neknjiženih kompenzacij pridobimo pregled vseh neknjiženih kompenzacij za vse partnerje.

 

 

Pomen ikon s katerimi delamo v modulu vnos vrst obrestnih mer:

Osveži podatke ali tipka CTRL+O.

Prilagodi širini stolpcev podatkom.

Odpre temeljnico.

Pomoč – opis delovanja modula ali tipka F1.

Izhod iz programa ali kombinacija tipk CTRL+X.

 

 

 

 

Pregled pokaže tudi temeljnice KOM, ki nimajo nobenih pozicij.

Iz tega modula lahko odpremo temeljnico KOM tako, da kliknemo na ikono *.