ISKANJE POTNIH NALOGOV

S pomočjo modula lahko iščemo že kreirane potne naloge po različnih kriterijih.

 

 

 

Opis funkcijskih gumbov

    Osvežitev podatkov

     Optimiranje prikaza preglednice

     Priklic elektronske pomoči

     Izhod

 

Iskanje potnih nalogov:

1.      V meniju potnih nalogov izberemo ukaz za iskanje.

2.      V okna za iskanje vnesemo ustrezne oziroma želene podatke, parametre ali kriterije iskanja. Po izbranih merilih nam modul poišče potne naloge, ki ustrezajo tem zahtevam.

Želene podatke lahko poiščemo s pomočjo ikone , ki nam odpre ustrezen šifrant.

3.      Ko smo izpolnili želena polja, kliknemo na ikono za osvežitev podatkov, s čimer sprožimo proces iskanja potnih nalogov. Potni nalogi, ki ustrezajo našim zahtevam oziroma kriterijem, se prikažejo v preglednem delu, kjer so podatki razvrščeni v ustrezne kolone.

4.      S pomočjo ikone za izbiro vnosa prikličemo iskan oziroma želen potni nalog.