PRENOS POTNIH NALOGOV V TEMELJNICO

Program se uporablja za kreiranje temeljnice v glavni knjigi za potne naloge.

 

Funkcije

      Osveži prikazane podatke.

*      Nastavi širino kolon na največjo širino vpisanih podatkov v posamezni koloni.

      Kreiranje temeljnice v glavni knjigi

      Odknjiži temeljnico v glavni knjigi

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni podatki

Izbere se :

-          datumsko obdobje za prikaz potnih nalogov, kje se lahko izberejo po obdobju ali pa z vpisom začetnega in končnega datuma

-          vrsta potnih nalogov, kjer se lahko izberejo še neprenešeni potni nalogi ali tudi potni nalogi, ki so že bili preneseni.

 

Prikazani podatki

Prikazani podatki so obarvani glede na prenos v temeljnico.

 

Prenos v temeljnico

Prikazan je seštevek vrednosti za izbrane potne naloge, ki še niso bili preneseni v temeljnico glavne knjige in ključ kreirane temeljnice. V primeru, da ste izbrali prikaz že prenešenih potnih nalogov potem je prikazan ključ temeljnice. Ob prenosu v temeljnico pa program prikaže ključ kreirane temeljnice. Program omogoča tudi odprtje kreirane temeljnice v urejevalniku dokumentov.