VNOS STROŠKOV

Šifrant je potreben za samodejni vnos oziroma prikaz podatkov o stroških ter za kreiranje obračuna stroškov službenih poti.

 

 

 

Opis funkcijskih gumbov

     Novi vnos

      Ustvari novi zapis, starega pa pošlji v zgodovino ikona se uporablja pri vnosu kilometrin in dnevnic. Vrednost kilometrine se spreminja skladno s spreminjanjem cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanskega. S klikom na ikono vsakič znova najprej nastavimo »datum veljavnosti od«. Enako velja za vnos vrednosti dnevnic.

Stari zneski so spodaj v tabeli »Zgodovina«.

            Pri kreiranju potnega naloga nam v obračunu modul samodejno vnese ustrezni znesek, in sicer glede na datum potnega naloga.

     Shranitev podatkov

     Brisanje vnosa

     Priklic elektronske pomoči

     Izhod

     Prekliči

     Sprememba pozicije

 

Vnos stroškov

1.       V polju »Vrsta stroška« izberemo možnost, na primer »Kilometrina«.

2.       Izberemo gumb za novi vnos.

3.       Vnesemo potrebne oziroma želene podatke.

4.       Shranimo zapisane podatke.

5.       Vse shranjene zapise vidimo za posamezno vrsto stroška v desnem preglednem delu.

 

Po enakem postopku lahko oziroma moramo vnesti še podatke za predujme, dnevnice ter ostale stroške (na primer cestnina, parkirnina idr.).