Promet po karticah zaupanja – knjiženje obračuna

Program prikazuje ves promet po karticah zaupanja in omogoča obračun po vrednostni lestvici.

 

Funkcije

      Knjiženje obračuna

      Osveži prikazane podatke.

      Izpis pregleda.

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Prikaz podatkov

Program prikazuje ves promet, ki se je dogajal na karticah. Pregled lahko omejimo na šifro stranke (od-do) in/ali datumsko obdobje.

 Rumeno obarvane pozicije so obračunane pozicije , sivo obarvane pozicije pa so vrednosti prenesene v naslednje obdobje.

Pregled lahko kopiramo tudi v odložišče ali Excel. To storimo tako, da v pregledu z levo tipko miške označimo izbor, potem pa s desnim klikom na izbor izbere enega izmed načinov kopiranja.

 Z izbiro funkcije  pregled lahko tudi izpišemo na tiskalnik.


Knjiženje obračuna

Pred sprožitvijo obračuna izberemo način zaključka obračuna.

Obračun: V tem primeru se bo obračun vršil po nastavljeni lestvici (primer lestvice si oglejte tukaj).

Obračun in poračun: Ta način obračunava bone po mesecih, na koncu pa naredi še poračun. Mesečni obračuni se delajo vsak mesec, rezultat pa je bon v vrednosti 2.000 SIT kar pomeni, da se mesečne obračune omeji na vrednost 60.000 SIT. Tudi če stranka naredi mesečno večji promet, v enem mesecu obračunamo le 60.000 SIT.

Primer: za osnovo izračuna se uporabi nastavljeno lestvico (lestvica, ki je uporabljena za tale primer, se nahaja tukaj):

Stranka XY ima v enem letu za 570.890 SIT nakupov. Ker obračun dela po mesecih, zgleda obračun takole:

Mesec

Prenos + Promet

Obračunano

Bon

Prenos

januar

                50.500

 

 

50.500

februar

50.500 + 9.500

60.000

1.200

9.000

marec

9.000 + 0

 

 

9.000

april

9.000 + 65.000

60.000

 

14.000

maj

14.000 + 5.000

 

 

19.000

junij

19.000 + 5.000

 

 

24.000

julij

24.000 + 50.000

60.000

1.200

14.000

avgust

14.000 + 100.000

60.000

1.200

54.000

september

54.000 + 10.000

60.000

1.200

4.000

oktober

4.000 + 5.000

 

 

9.000

november

9.000 + 20.000

 

 

29.000

december

29.000 + 85.890

60.000

1.200

ni prenosa - PORAČUN

Iz tabele je razvidno, da je celoten promet 405.890 SIT. Zaradi spremenjenega načina obračuna se mesečno obračuna le po 60.000 SIT in s tem le 2% obračunanega popusta.

Poračun pa zgleda takole: Promet v obdobju 405.890  SIT se zaokroži na 360.000 SIT, ostanek 45.890 SIT pa se prenese v naslednji obračun (prenos). Od zaokroženega prometa se po lestvici obračuna 4%, kar znese 14.400 SIT bonov. Ker pa je bilo nekaj bonov mesečno že obračunano (5 x 1.200 SIT), se njihova vrednost odšteje od celotnega obračuna bonov. Tako znaša poračun 8.400 SIT bonov.