ČASOVNI ANALIZATOR

 

 

Časovni analizator je program za izdelavo zahtevnih računalniških analiz prometa v daljšem časovnem obdobju. Z uspešno kombinacijo aplikacije TronInterCenter in Microsoftovih orodij smo izdelali modul, ki je lahko uporaben v vsakem podjetju.

 

S časovnim analizatorjem izdelamo  prodajne in nabavne analize, ki se ponašajo z nekaterimi pomembnimi funkcijami:

 

-       analiza s časovnim podpisovanjem – večletne analize,

-       analiza za določeno obdobje z določenimi časovnimi periodami. Te so : leto, kvartal in mesec,

-       prikazovanje nivojev klasifikacije,

-       analiza po določeni prikazani vrednosti (z decimalnimi mesti, zaokroženo na euro in v tisoč evrih oz. valuti podjetja),

-       izbira parametrov glede zaloge in prometa,

-       sintetična analiza, ki vrača skupne seštevke tretjih, drugih in prvih nivojev,

-       analiza pregleda plan, realizacija, rast prodaje,

-       samostojna izbira polj, ki jih naj analizator prikazuje. To so: nabavna vrednost, prodajna vrednost, RVC, RVC v procentih, popusti, popusti v procentih, količina, dejanska zaloga, prodajna zaloga, naročena zaloga,

-       omogočeni so naslednji pogoji izbir v samem analizatorju: skladišča, klasifikacije, oblike sodelovanja, zaposleni, vrste dokumentov, tipi artiklov, stroškovna mesta, ostali pogoji,

-       izbira prikaza klasifikacij po želji (pisava, velikost pisave, barva ozadja, itd.),

-       analiza se izpisuje v program Excel, kjer lahko rezultate poljubno grafično obdelate in z pomočjo grafikona izdelate grafe,

-       prikaz različnih faktorjev kot so obračanje zaloge, itd.

 

Opomba: pri izdelavi obsežnejših analiz se lahko čas obdelave bistveno podaljša.

 

 

Legenda funkcij:

 

 

      Nov (vnos nove šifre, dokumenta ali pozicije)

      Shrani

      Briši (izbriši šifro, dokument ali pozicijo)

      Excel (prikaži podatke v excelu)

      Prekliči (prekliči vnos podatkov)

      Prijava napake administratorju

      Pomoč

      Izhod

 

 

1.   Osnovne izbire

 

V modulu so možne naslednje nastavitve in izbire:

 

1-    izbira predhodno shranjene analize,

2-    časovna izbira,

3-    nivo kvalifikacije, prikaz vrednosti in morebitne omejitve vpisa,

4-    podrobnejša izbira opcij prikaza dodatnih podatkov,

5-    izbira pogojev izpisa,

6-    filtriranje rezultatov.

 

 

Podrobnejši podatki o načinu vpisa so v nadaljnjih poglavjih.

 

 

1.1.      Izbor predhodno shranjene analize

 

Možen je izbor predhodno shranjene analize. Za dostop kliknete ikono  skrajno desno in izberete analizo iz menuja, ki se prikaže.

 

Na ta način lahko preprosto dostopate do predhodnih analiz ter po potrebi spreminjate željene parametre za podrobnejše ali posredne analize.

 

 

1.2.      Časovna izbira

 

Program omogoča izbiro med možnostjo letne analize za določeno časovno obdobje ali analizo s časovnim podpisovanjem – večletne analize. Za vnos izberete ustrezen zavihek, glede na željen izpis:

 

-       ČASOVNO OBDOBJE;

-       ČASOVNO PODPISOVANJE.

 

V poljih »Od« in »Do« opredelite:

- časovno obdobje;

- želen izpis podatkov o premetu artiklov;

- mesec za katerega želimo izpisati podatke o prometu artiklov;

- leta za katera se izvaja analiza s podpisovanjem;

- vrsta datuma (po dokumentu ali nastanku dokumenta);

- Izbira načina obdelave analize: letno ,kvartalno ali mesečno.

 

 

 

 

1.3.      Izbira kvalifikacije ter zaokroževanja podatkov

 

V tem segmentu lahko izbirate:

 

-       kvalifikacije po katerih bo program izpisal podatke (polje »Prikaži«);

-       zaokroževanje izpisanih podatkov (polje »Prikaz vrednosti);

 

-       dodatne omejitve izpisa glede na pogoje iz tabele zaloge in/ali prometa. V teh poljih so možne naslednje kombinacije izbora:

 

PROMET

 

ZALOGA

Artikli s prometom

Artikli brez prometa

Artikli ne glede na promet

IN

 

ALI

Artikli z zalogo

Artikli brez zaloge

Artikli ne glede na zalogo

 

 

 

1.4.      podrobnejša izbira opcij prikaza dodatnih podatkov

 

Pod zavihkom »Opcije« je mogoča izbira opcij prikaza dodatnih podatkov artikli, zaloge, sintetični prikaz, seštevki ter dodatne možnosti po pregledu plana prodaje oz. plan prodaje po strankah (pogoj za primerjavo je izdelan plan za želeno obdobje).

 

 

 

Pod zavihkom »Plan prodaje« je mogoče spremljati rast realizacije glede a plan in rast plana glede na določeno časovno obdobje.

 

 

 

 

1.5.      izbira pogojev izpisa

 

Izbira pogojev izpisa vsebuje:

-       skladišča;

-       odgovorne osebe;

-       vrste odgovornosti;

-       klasifikacije;

-       oblike sodelovanja;

-       zaposleni;

-       vrste dokumentov,

-       tipi artiklov;

-       stroškovna mesta;

-       ostali pogoji;

-       nastavitve.

 

V zavihku »Nastavitve« izbirate postavke katere izdela analiza. V kolikor ni izbrane postavke, se tvori analiza, kjer je prikazana samo količina. Analiziramo lahko:

 

1.6.      Filtriranje rezultatov

 

Čisto spodaj je možna izbira vrste analize: prodaje, nabave ali notranjih premikov.

 

 

Za podrobnejši izbor poženite »Modul za vnos dodatnih pogojev za omejitev analize«.  Ob sami ikoni je okence, v katerem izbirate morebitne dodatne shranjene pogoje.

 

 

 

 

S klikom na ikono se izvede obdelava podatkov. Ko se obdelava konča, se prične v programu Excel graditi zahtevana analiza. Dobljeno analizo lahko v programu Microsoft Excel poljubno obdelamo, izdelamo grafične prikaze in podobno.

 

 

2.   PRIMER ANALIZE

 

Primer enostavne letne analize prodaje v določenem časovnem obdobju, brez upoštevanja planov

 

Izpolniti je potrebno:

-       obdobje od - do,

-       periodo po kateri želimo izpis - leto

-       izbira vrste analize – prodaja

-       izberemo artikle s prometom in artikli ne glede na zalogo,

-       izberemo dodate parametre (skladišča, klasifikacije, oblike sodelovanja, zaposleni, vrste dokumentov, tipi artiklov, stroškovna mesta, ostali pogoji),

-       izberemo želene parametre na izpisu – zavihek nastavitve (npr. vrednosti :nabavna, prodajna, popust )

-        

Po pritisku na ikono »Excel«  se prične tvoriti želena analiza.

 

Kot rezultat dobimo tabelo z več delovnimi listi (analitika in sintetika), katero lahko dodatno obdelujemo – primer:

 

 

 

Primer enostavne večletne analize prodaje v določenem časovnem obdobju (s podpisovajem), brez upoštevanja planov

 

Izpolniti je potrebno:

-       obdobje od - do,

-       časovno podpisovanje – leto od – do,

-       periodo po kateri želimo izpis - kvartalno

-       izbira vrste analize – prodaja

-       izberemo artikle s prometom in artikli ne glede na zalogo,

-       izberemo dodate parametre (skladišča, klasifikacije, oblike sodelovanja, zaposleni, vrste dokumentov, tipi artiklov, stroškovna mesta, ostali pogoji),

-       izberemo želene parametre na izpisu – zavihek nastavitve (npr. vrednosti :nabavna, prodajna, popust )

 

 

Opomba: pri izdelavi obsežnejših analiz se lahko čas obdelave bistveno podaljša.