Ob zagonu programskega modula ob izbranem enem stroškovnem mestu dobimo sledeče podatke.

 

Najprej izberemo časovno obdobje katerega bomo obravnavali.

 

Takoj zatem še Period kjer določimo na kakšnem časovnem nivoju bodo podatki prikazani. Možnost je leto, četrtletje ali mesec.

 

V delu ekrana lahko izberemo razrede kontov, katere bomo opazovali, kakor tudi izločimo zbirne konte, ki so potrebni pri prenosu na razred 7.

 


Prikaz pa dodatno opredelimo še za stroškovna mesta (lahko jih je več).

Na zgornji sliki je prikazan promet na letnem nivoju. Če bi izbrali kvartal bi dobili sledeči pregled:

 

 

 

Izbrane pogoje lahko shranimo pod določenim imenom, tako, da nam ni potrebno stalno nastavkljati pogojev.

 

 


Uporaba časovnega podpisovanja ponuja primerljive podatke.

 

 

 

Prenos podatkov v excel pa je razviden na spodnji sličici.