POLNJENJE DOKUMENTOV , PRIMERJAVA DOKUMENTOV IN POLNJENJE DLANČNIKOV

Program se uporablja za polnjenje dokumentov iz excel tabel in dlančnikov, primerjavo dveh TIC dokumentov in polnjenje dlančnika s podatki pred inventuro.

 

 Z izbiro funkcije program ponudi meni obdelav, ki jih omogoča:

 

1.    Prenos podatkov v prenosni terminal (PALM)

2.    Prenos podatkov iz prenosnega terminala (PALM)

3.    Primerjava dokumentov

4.    Prenos podatkov iz Excel-a v dokument

5.    Prenos podatkov iz SVS Skladko v dokument (opcija)

 


1.   Prenos podatkov v prenosni terminal (PALM)

Funkcija se uporablja za prenos podatkov pred inventuro v dlančnik s katerim se bodo popisovali artikli med inventuro. Podatki, ki se bodo prenesli v terminal se izberejo z izbirnimi pogoji.

 

Funkcije

     prenos podatkov v datoteko za terminal

      Osveži prikazane podatke.

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni pogoji

Izbira podatkov za prenos v dlančnik se določi glede na vrsto inventure:

-      po skladišču Inventura se bo izvajala za celotno skladišče.

-      po klasifikaciji Inventura se bo izvajala za izbrano klasifikacijo.

-      po lokaciji Inventura se bo izvajala za izbrano lokacijo.

Izberejo se podatki, ki se bodo prenesli v terminal_

-      Samo artikli z zalogo

-      Artikli ne glede na zalogo

-      Vsi artikli iz šifranta artiklov in količine iz skladišča

 

 

Izberejo se še :

-      skladišče (obvezno)

-      črtna koda od do

 

-      klasifikacija (pri prenosu po klasifikaciji)

 

-      lokacija (pri prenosu po lokaciji).

 


Po izbiri vseh pogojev se izbere funkcijo za osvežitev . Program prikaže število izbranih artiklov in zahteva potrditev za prenos.

 

Po potrditvi zahteve program prikaže pozicije, ki jih bo prenesel v terminal.

 

 Če so prikazani podatki tisti, ki jih želite prenesti v prenosni terminal izberite funkcijo za pripravo datoteke za prenosni terminal.

S tem so podatki za prenos pripravljeni.

Pred izbiro funkcije za prenos v terminal je potrebno pripraviti tudi program na prenosnem terminalu.

 

2.   Prenos podatkov iz prenosnega terminala (PALM)

Funkcija se uporablja ob inventuri za prenos popisanih podatkov z ročnim terminalom v dokument inventurni popis.

 

Funkcije

      Prenos podatkov iz prenosnega terminala v datoteko za polnjenje dokumenta

      Prenos popisanih podatkov iz datoteke v dokument

      Iztiskaj podatke na tiskalnik

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni podatki

Izbere se samo ključ dokumenta, ki ga želite napolniti s podatki, ki ste jih popisali s terminalom.

 

Izpis


 

3.   Primerjava dokumentov

Funkcija se uporablja pri inventuri za primerjavo popisanih podatkov med dvema dokumentoma, kadar so se enaki podatki popisovali dvakrat v različne dokumente zaradi predhodne kontrole popisa.

 

Funkcije

      Primerjaj dokumente

      Iztiskaj podatke na tiskalnik

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni podatki

Ker gre za primerjavo dokumentov se izbereta dva ključa dokumentov kateri se morajo primerjati med seboj. Kateri dokumenti se lahko uporabljajo v tej funkciji je nastavljeno v XML nastavitvah programa.

 

Prikazani podatki

Rumeno obarvane so pozicije, ki so na prvem dokumentu na drugem pa ne.

Modro obarvane so pozicije, ki obstajajo na drugem dokumentu na prvem pa ne.

Belo so obarvane tiste pozicije, ki nimajo enakih količin.

 

Izpis


 

4.   Polnjenje dokumentov iz EXCEL-a

Funkcija se uporablja za polnjenje dokumentov iz EXCEL-a. Polnijo se lahko vsi prodajni in inventurni dokumenti ter dokument Naročilo dobavitelju.

 

Funkcije

      Izberi EXCEL tabelo s podatki za polnjenje dokumenta

      Prenesi podatke v dokument

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Struktura EXCEL tabele

EXCEL tabela mora imeti sledeče kolone:

A          šifra skladišča za katerega polnite dokument

B          Šifra artikla

C          Količina

D          Cena

E          Popust (neobvezno)

Izbirni podatki

 

Pred polnjenjem dokumenta morate v urejevalniku dokumentov kreirati dokument, ki ga želite polniti. Nato v programu za polnjenje vpišete ključ kreiranega dokumenta. Program vam na vnosni maski po vpisu ključa dokumenta prikaže podatke o dokumentu. Vpisan dokument mora odgovarjati tipu dokumenta, ki je dovoljen z XML nastavitvami in ne sme biti poknjižen.

 

Izberete kateri podatek ste uporabili v EXCEL tabeli za identifikacijo artikla. Izberete lahko :

-      Šifra artikla (program išče podatke o artiklu po šifri artikla v šifrantu artiklov)

-      Stara šifra artikla (pri vnosu začetnega stanja pri prehodu na TIC programsko opremo)

-      Dobaviteljeva šifra artikla (program išče podatke o artiklu po dobaviteljevi šifri artikla v šifrantu artiklov)


 

-      Dobavitelj + Dobaviteljeva šifra artikla (program išče podatke o artiklu po dobaviteljevi šifri artikla v šifrantu artiklov in šifri dobavitelja v šifrantu artiklov, ki pa mora biti enaka kot je na dokumentu, katerega želite polniti. Zato je ta način uvoza primeren samo za nabavne dokumente)