PRAVILA ZA VNOS DAVČNIH ŠTEVILK

Modul se uporablja za kreiranje pravila kontrole pravilnega vpisa davčne številke in se kliče iz programa za vnos držav.

 

Funkcije

      Vnos novega pravila.

      Shrani vnešene podatke.

      Izbriši pravilo

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

 

  1. Šifra države se prenese iz vnosne maske za vnos držav od koder se kliče program za vnos davčnih pravil.
  2. Pravila za vnos davčne številke:

3.     Država ima lahko več različnih pravil za davčne številke