Tarife davkov

V šifrantu tarife davkov vpišemo šifre davka, na osnovi katerih se bo obračunal davek za ustrezno davčno stopnjo.

 

 

V polje Šifra davčne stopnje vpišemo poljubno šifro. Na dokumente se vpisuje ta šifra.

 

V polje Naziv vpišemo naziv davka, ki je vpisan po to šifro.

 

V polje Količnik vpišemo kakšen odstotek davka se obračuna za to šifro davčne stopnje.

 

V polje Konto prodaje po 35. členu vpišemo konto na katerega knjižimo obračunan davek zaračunan končnim kupcem. Ob vpisu številke konta se avtomatsko izpiše tudi Naziv konta.

 

V polje Konto prodaje po 34. členu vpišemo konto na katerega knjižimo obračunan davek zaračunan davčnim zavezancem. Ob vpisu številke konta se avtomatsko izpiše tudi Naziv konta.

Oprostitev brez pravice odbitka: za šifre davka, ki imajo stopnjo 0%, tukaj določimo ali gre za oprostitev s pravico ali brez pravice odbitka vhoodnega DDV

 

Način knjiženja: S tem parametrom povemo ali gre za:

·         Splošno stopnjo

·         Znižano stopnjo

·         Brez davka

·         Pavšalno nadomestilo