NASTAVITVE DAVČNIH POLJ

 

Nastavitev davčnih polj potrebujemo za pravilno avtomatsko obračunavanje vstopnega DDV-ja. Modul uporabljajo implementatorji in ne uporabniki.

 

Funkcije:

       Vnos novega davčnega razreda/vrste vstopnega davka ali tipka F3.         

       Vnos nove pozicije/polja v izbran davčni razred.

       Optimalen prikaz podatkov.

       Priklic ON LINE pomoči/navodil za uporabo modula ali tipka F1.

       Izhod iz modula ali tipka CTRL+X.

 

 

 

 

V polju Davčni razred izberemo posamezno vrsto vstopnega DDV-ja. Polje Država prevzame prednastavitev iz tabele Firms.

 

Polje Kolona pove implementatorju v katero kolono v davčnih knjigah se podatek zapisuje. Kolone so  označena tako, da se približno ujemajo s kolonami na izpisu.

 

Polje Ime polja prevzame iz DDV knjige prejetih računov.

 

V polju Opis je opis, ki bo viden ob izbiri davčnega polja ob knjiženju prejetih faktur v finančnem urejevalniku.