Kontrolnik finančnega prometa

 

Kontrola materialnega prometa in davčne knjige

 

Ker zapisujemo knjižbe v glavno knjigo na osnovi izvornih (materialni) dokumentov uporabljamo Kontrolnik finančnega prometa za preverjanje morebitnih neskladij pri knjiženju v ustrezne podatkovne tabele.

 

 

Sektor A nam za izbrano datumsko obdobje (obračunski mesec) prikaže zbirne podatke v ddv knjigi: osnova brez ddv, ddv in vrednost z ddv-jem.

 

Sektor B nam prikaže zapise po temeljnicah (dokumentih), kateri so v ddv knjigi izdanih računov, nimajo pa svojega izvornega dokumenta.

 

Sektor ECL prikazuje izvozne dokumente (RAC, za tuje stranke) za katere se je spremenila statistična vrednost v ddv knjigi izdanih računov. Na te razlika vpliva različen devizni tečaj katerega uporabljamo za knjiženje računov in statistični tečaj CURS-a kot osnovo za ddv knjigo izdanih računov.

 

Sektor Z razlika v materialnem prometu prikazuje dokumente, katerih izvorni in ciljni dokument je v izbranem mesecu, vendar v primerjavi z zapisom vrednosti v ddv knjigi obstaja vrednostna razlika.

 

Sektor A-B=C predstavlja seštevek vrednosti po materialnih dokumentih in datum iz ciljnega dokumenta, torej računa.

 

 

Sektor D1a razlika materialnega prometa in zneskov na dokumentih

Zaradi nepredvidenega zaključka dokumenta (nenamerna prekinitev programa; izpad linije, elektrike,…) lahko pride do razlik, katere potem v tem sektorju zaznamo.

 

Sektor D1 razlika materialnega prometa med datumom dokumenta in datumom računa – račun ne obstaja ali je račun v drugem mesecu. Z nastavitvami in hkratnim knjiženjem te razlike lahko preprečimo.

 

Sektor D2 razlika materialnega prometa med datumom dokumenta in datumom računa – račun je v izbranem mesecu ampak je dobavnica v nekem drugem obdobju.

 

Obkrožen znesek zapisan z redečo barvo nam pove ali se po vseh zaznanih razlika v plus in minus ujema z zneskom v ddv knjigi izdanih računov.


 

Kontrola materialnega prometa in saldakontov

 

 

Sektor A prikaže znesek dokumentov v sladakontih za izbrani mesec.

 

Sektor B, dokumenti, ki so v saldakontih in niso v materialnem  prometu oz. so v drugem datumskem obdobju.

 

Sektor C, dokumenti, ki so v materialnem prometu in niso v saldakontih oziroma niso v pravem obračunskem obdobju. Ti dokumenti lahko, da sploh nimajo ciljnega dokumenta.

 

Sektor D prikaže morebitne razlike med izvornim (dobavnica) in ciljnim (račun) dokumentom.

 

 

Sektor E predstavlja vrednost z ddv brez blagajniških računov knjiženih na On ali Off line blagajni. Blagajniški računi zaradi načina plačila (gotovina, kartica) niso zajeti v saldakontih.


 

Izvoz prometa v datoteko