1. DDV Obrazec

2. Knjiženje prejetih faktur

 

1.   DDV Obrazec

 

Modul se uporablja za izpis in pripravo Obrazca DDV-O.

 

Najprej osvežite podatke, v modulu Zaključevanje obdobja izberete ali boste zahtevali vračilo davka ali ne. Odpre se Vam okno za shranjevanje datoteke, katero boste potem uvozili v e-davke. 

 

 

http://www.tronintercenter.com/Images/Margareta_novice/izvozddv1N.png

 

http://www.tronintercenter.com/Images/Margareta_novice/izvozddv2.png

 

2.   Knjiženje prejetih faktur

Račun za prejeto blago od domačega davčnega zavezanca

Vrednost računa 122,00 EUR z višjim DDV.

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

660

0

 

 

100,00

31

2.

160

13

 

 

22,00

41

3.

 

 

220

8

122,00

 

 

Knjiga P-RAČ

122,00 stolpec 8

22,00 stolpec 12 in 15

Račun za prejeto blago od domačega davčnega zavezanca – različna datuma opravljene storitve in prejema računa

Vrednost računa 109,50 EUR z nižjim DDV.

DDV način: 0 – blago in storitve

Storitev opravljena 28.4.2010

Račun prejet 5.5.2010

 

Datum knjiženja 28.4.2010

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

660

 

297

 

100,00

 

 

Datum knjiženja 5.5.2010

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

297

 

 

 

100,00

 

2.

160

12

 

 

9,50

42

3.

 

 

220

8

109,50

31

 

Knjiga P-RAČ v obdobju maj

109,50 stolpec 8

9,5 stolpec 12 in 14

Račun za reprezentanco (gostinske storitve – DDV se ne odbija)

Vrednost računa 115,75 EUR, od tega 11,00 EUR z višjim DDV in 4,75 EUR z nižjim DDV.

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

417

114

 

 

61,00

 

2.

417

113

 

 

54,75

 

3.

 

 

220

8

115,75

31

 

Knjiga P-RAČ

115,75 stolpec 8

14,75 stolpec 13

Storitev neobdavčena z DDV

Znesek obračunanih  zamudnih obresti: 78,22 EUR

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

741

 

281

 

78,22

 

 

Ni zapisa v nobeni knjigi

Račun študentskega servisa

Delo študenta:                     500,00 EUR

Zavarovanje za študenta:        4,34 EUR

Koncesijska dajatev:             60,00 EUR

20%  DDV od 60,00:            12,00 EUR

SKUPAJ RAČUN               576,34 EUR

DDV način: 6-Faktura dav. zavezanca-obdavčen in neobdavčen promet

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

416

9

 

 

504,34

 

2.

416

 

 

60,00

 

3.

160

13

 

 

12,00

41

4.

 

 

220

8

576,34

31

 

Po želji se lahko znesek 4,34 EUR knjiži na poseben konto.

 

Knjiga P-RAČ

72,00 stolpec 8

12,00 stolpec 12 in 15

Račun za storitve od osebe, ki ni davčni zavezanec

Račun za reklamne storitve v višini 150,00 EUR, DDV ni obračunan ker pravna oseba ni zavezanec za DDV skladno s 94. členom  ZDDV-1

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

417

 

220

 

150,00

 

 

Ni zapisa v nobeni knjigi ddv

Račun za storitve oproščene DDV

Prejeti račun za zavarovalno premijo od slovenskega podjetja v višini 750 EUR

DDV način: 0 – blago in storitve ali 2-Faktura davčnega zavezanca storitev oproščena DDV

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

415

9

220

 

750,00

 

 

Knjiga P-RAČ

750,00 stolpec 9

Račun prejet od kmeta z dovoljenjem za pavšalno nadomestilo

Vrednost računa 100,00 EUR, na to 8% pavšalnega nadomestila

DDV način: 0 – blago in storitve ali 5-Faktura za pavšal

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

400

17

100,00

31

2.

160

18

 

8,00

43

3.

 

 

220

 

108,00

 

 

Knjiga P-RAČ

108,00 EUR stolpec 8

100,00 EUR stolpec 16

8,00 EUR stolpec 12 in 17

 

Račun za reprezentanco (kmet pavšalist – pavšalno nadomestilo se ne odbija)

Vrednost računa 108,00 EUR, od tega 8,00 EUR pavšalnega nadomestila, ki se ne odbija.

DDV način: 0 – blago in storitve ali 5-Faktura za pavšal

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

417

20

 

 

108,00

 

3.

 

 

220

8

108,00

31

 

Knjiga P-RAČ

108,00 stolpec 8

8,00 stolpec 13

Račun za nepremičnino

Vrednost računa 12.200,00 EUR z višjim DDV..

DDV način: 0 – blago in storitve (OPOMBA – v kontnem planu je potrebno predhodno izbrati tip osnovnega sredstva na kontu)

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

027

19

 

 

10.000,00

34

3.

160

13

 

 

2.200,00

41

4.

 

 

220

8

12.200,00

31

 

Knjiga P-RAČ

12.200,00 stolpec 8

10.000,00 stolpec 10

2.200,00 stolpec 12 in 15

Račun za nakup opreme

Vrednost računa 2.440,00 EUR z višjim DDV.

DDV način: 0 – blago in storitve (OPOMBA – v kontnem planu je potrebno predhodno izbrati tip osnovnega sredstva na kontu)

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

2.

047

19

 

 

2.000,00

35

3.

160

13

 

 

440,00

41

4.

 

 

220

8

2.440,00

31

 

Knjiga P-RAČ

2.440,00 stolpec 8

2.000,00 stolpec 11

440,00 stolpec 12 in 15

Račun za storitve skladno s 76. a členom, ko mora prejemnik storitve obračunati DDV

Prejeti račun za  gradbene storitve v višini 1.000,00 od slovenskega  davčnega zavezanca, za katere mora prejemnik računa obračunati in plačati višji DDV in ima pravico do odbitka celotnega vstopnega davka.

 

DDV način: 0 – blago in storitve

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

410

 

220

150

1.000,00

31a

2.

160

153

260

155

220,00

25,41

 

ALI

 

DDV način: 9 – Obrnjena davčna obveznost po 76a členu

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

410

 

220

8

1.000,00

31a

2.

160

17

260

15

220,00

25,41

 

Knjiga P-RAČ-76a

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 12 in 14

Račun za storitve delno obdavčene skladno s 76. a členom in delno z običajnim načinom obdavčitve z obračunanim DDV

Prejeti račun za  gradbene storitve v višini 1.000,00 od slovenskega  davčnega zavezanca, za katere mora prejemnik računa obračunati in plačati višji DDV in ima pravico do odbitka celotnega vstopnega davka. Na istem računu je zaračunana tudi prevozna storitev v višini 100,00 EUR od katere je obračunan višji DDV v znesku 22,00 EUR. Račun tako znaša skupaj 1.122,00 EUR.

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

410

 

220

150

1.000,00

31a

2.

160

153

260

155

220,00

25,41

3.

410

 

 

 

100,00

 

4.

 

 

220

8

122,00

31

5.

160

13

 

 

22,00

41

 

Knjiga P-RAČ-76a

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 12 in 14

 

Knjiga P-RAČ

122,00 stolpec 8

22,00 stolpec 12 in 15

Račun za storitve skladno s 76. a členom, ko mora prejemnik storitve obračunati DDV in nima pravice do odbitka vstopnega davka

Prejeti račun za  gradbene storitve v višini 1.000,00 od slovenskega  davčnega zavezanca, za katere mora prejemnik računa obračunati in plačati višji DDV in nima pravice do odbitka  vstopnega davka.

DDV način: 0 – blago in storitve

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

410

 

 

 

1.220,00

 

2.

 

 

220

150

1.000,00

31a

3.

 

 

260

155

220,00

25

 

Knjiga P-RAČ-76a

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 12

Račun za dobavo blaga iz EU

Prejeti račun za blago iz Nemčije v znesku 1.000,00 EUR, ki je zavezano obračunu DDV po višji stopnji.

DDV način: 13 – blago EU

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

660

 

221

8

1.000,00

32

2.

160

12

260

14

220,00

41,23

 

Knjiga P-RAČ-P

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 16 in 18

Račun za dobavo osnovnega sredstva iz EU

Prejeti račun za dobavljeno osnovno sredstvo iz Nemčije v znesku 1.000,00 EUR, ki je zavezano obračunu DDV po višji stopnji.

DDV način: 13 – blago EU

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

047

19

221

8

1.000,00

35, 32

2.

160

12

260

14

220,00

41, 23

 

Knjiga P-RAČ-P

1.000,00 stolpec 8 in 11

220,00 stolpec 16 in 18

Račun za storitve iz EU, za katere mora davčni zavezanec v Sloveniji narediti samo obdavčitev

Prejeti račun za storitve  davčnega zavezanca iz Nemčije v znesku 1.000,00 EUR, ki je zavezano obračunu DDV po višji stopnji v Sloveniji.

DDV način: 14 – storitve EU

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

416

 

221

8

1.000,00

32a

2.

160

12

260

14

220,00

41, 23a

 

Knjiga P-RAČ-S

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 12,16 in 18

Račun za storitve iz EU, za katere mora davčni zavezanec v Sloveniji narediti samo obdavčitev

Prejeti račun za storitve davčnega zavezanca iz Nemčije v znesku 1.000,00 EUR ki je zavezano obračunu DDV po stopnji 9,5% v Sloveniji.

DDV način: 14 – storitve EU

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

416

 

221

8

1.000,00

32a

2.

160

11

260

13

95,00

42, 24a

 

Knjiga P-RAČ-S

1.000,00 stolpec 8

95,00 stolpec 12, 17 in 15

Račun za storitve iz tretjih držav, za katere mora davčni zavezanec v Sloveniji narediti samo obdavčitev

Prejeti račun za storitve davčnega zavezanca iz Bosne v znesku 1.000,00 EUR, ki je zavezano obračunu DDV po višji stopnji v Sloveniji.

DDV način: 4 – faktura davčnega zavezanca, ki nima sedeža v SLO

 

Št.

V breme

DDV

V dobro

DDV

Znesek

Obr. DDV-O

1.

419

 

221

 

1.000,00

33

2.

160

16

260

 

220,00

41,25

 

Knjiga P-RAČ-S

1.000,00 stolpec 8

220,00 stolpec 12,16 in 18