NASTAVITEV BACKUP (zaščita podatkov) IN BRISANJE PROMETA

Program se uporablja za varnostno shranjevanje podatkov in za brisanje prometnih podatkov v času testnega delovanja TIC programske opreme.

 

Funkcije

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

BACKUP (zaščita podatkov)

 Nastavljajo se parametri za arhiviranje podatkov v programski opremi TIC. Priporočljivo je da se arhivviranje vrši vsak dan in to v času, ko uporabniki ne delajo s programsko opremo. Nastavlja se pogostos arhiviranje in začetni čas ter ciljni naslov na strežniku kamor se podatki arhicirajo. Tako kreirano arhivsko datoteko je potrebno še arhivirati na zunanji medij (kaseta, CD….)

 

  Program prikazuje tudi dnevnik arhiviranja podatkov za kontrolo izvedenih arhiviranj.

Funkcija se uporablja samo v času testnega delovanja programske opreme TIC. S to funkcijo je omogočeno

-          brisanje prometa brez inventurni prejemov

-          brisanje celotnega prometa

Ob sprožitvi te funkcije se pobrišejo vsi dokumenti, zaloge in ostali prometni podatki, šifranti pa ostanejo nedotaknjeni.