AVTOMATSKO GENERIRANJE NAROČIL

 

Modul omogoča pripravo predloga za naročilo ter iz tega avtomatsko oblikovanje dokumentov Naročilo dobavitelju (NAD).

 

Funkcije:

 

     Novo generiranje naročil

     Shrani pogoje za generiranje naročil

     Briši pogoje za generiranje naročil

     Zaženi/osveži generiranje naročil

     Pregled zalog alternativnih artiklov

     Pregled zadnjih dobaviteljev

     Prenos predloga za naročilo v Naročilo dobavitelju

     Prikaz zadnjega predloga naročil

     Prikaz zalog po dokumentih

     Prikaz slike in podrobnejšega opisa artikla

     Pregled zaloge artikla po skladiščih

     Pregled zaloge po skladiščih s prodajo

     Popravljanje podatkov v šifrantu artiklov

     Prikaz odgovornih oseb za artikel

     Brisanje pozicije na predlogu

     Pomoč

     Izhod

 


Izbirni pogoji

 

1.         METODA NAROČANJA:

 

1. 1      Metoda Po blagovnih skupinah:

Na zavihku »Po blagovnih skupinah« izbereš blagovne skupine, iz katere želiš pripraviti naročila.


 


 

1.2       Metoda Po blagovnih skupinah – produktni vodja

Na zavihku »Po blagovnih skupinah« se prikažejo samo tiste blagovne skupine do katerih imaš pravico. Izbereš blagovne skupine, iz katere želiš pripraviti naročila.

 

 

1.3       Model Po dobavitelju

Na zavihku »Po dobavitelju« vpišemo šifro dobavitelja. Po potrditvi šifre se v sosednjem polju prikaže naziv dobavitelja. Lahko pa ga s klikom na  izberemo iz šifranta.

 

 

 

2.         MODEL GENERIRANJA NAROČILA:

 

2.1       Model Izničevanje negativne prodajne zaloge 

S tem modelom pripravimo predlog za naročila, ki izničijo negativno prodajno zalogo, pri tem pa se upoštevajo že izdana naročila dobavitelju (odprti, še nerealizirani NAD).

Predlagana naročena količina se izračunava po naslednji formuli:

0 - prodajna zaloga - izdana količina

Primer: predlagana naročena količina = 0-(-5)-1 = 4

 

2.2       Model Optimiziranje zalog na idealno zalogo

Ta model izračunava predlog za naročilo po naslednji formuli:

Idealna zaloga - prodajna zaloga - izdana količina

Idealna zaloga mora biti vpisana na artiklih (glej poglavje Vnos signalnih zalog).

Primer: Predlagana naročena količina = 10-3-1 = 6  ali  10-(-3)-1 = 12

 


2.3       Model Optimiziranje zalog na minimalno zalogo

Ta model izračunava predlog za naročilo po naslednji formuli:

Minimalna zaloga-prodajna zaloga-izdana količina

Minimalna zaloga mora biti vpisana na artiklih (glej poglavje Vnos signalnih zalog).

Primer:  Predlagana naročena količina = 10-3-1 = 6  ali  10-(-3)-1 = 12

 

2.4       Model Prosto optimiziranje zaloge

V tem modelu formulo za izračun predloga za naročilo lahko sami oblikujemo. V ta namen se pojavita še dva dodatna zavihka: »Prosto optimiziranje zalog« in »Dokumenti za količino na dokumentih v obdobju«.

 

Ta zavihek je sestavljen iz naslednjih delov:

@A       Izberemo tip izhodiščne zaloge (idealna, minimalna ali pa želena, kjer znesek želene zaloge določimo sami).

@B       Izberemo zalogo, ki se jo upošteva za izračun (dejanska, prodajna).

@C       Koda za že naročeno, a neizdobavljeno količino pri dobavitelju (po NAD).

@D       Po potrebi določimo obdobje prodaje.

@E       Količina na dokumentih v obdobju – katere dokumente upošteva določimo na zavihku »Dokumenti za količino na dokumentih v obdobju«.

Določimo tudi ali naj na dokumentih upošteva tudi ali so knjiženi prvič in/ali drugič.

@F       Diferenca (pribitek/odbitek) v procentih (+ ali -). Uporabljamo, ko izkustveno želimo naročiti več ali manj kot je izračunano.

@G       Ključi dokumentov, ki jih ne bi (ali bi dodatno) upoštevali

@H      Prodajna ali Dejanska zaloga alternativnih artiklov

 

Čisto na koncu je še okno za vnos formule za izračun predloga za naročilo.

Formulo vpisujemo tako, da uporabljamo znake, ki so prej opisani (@+črka). Lahko jih direktno vtipkamo ali dvakrat kliknemo nanje.

Nekaj primerov:

·         Metoda z diferenco:

Predlog za naročilo = Izhodišče-zaloga-izdana količina+diferenca, bi zapisali

(@A-@B-@C) * ((@F + 100) / 100)

·         Prodajna metoda:

Predlog za naročilo = Prodaja v obdobju-zaloga-izdana količina, bi zapisali

@D-@B-@C

·         Dokumentna metoda:

Označimo npr. dokument PRN, knjižen prvič/drugič ne odkljukamo.

Predlog za naročilo = Dokumenti v obdobju-zaloga-izdana količina, bi zapisali

@E-@B-@C

 

 

3.         NIVO NAROČANJA:

 

Na voljo imamo naročanje na nivoju podjetja ali pa na nivoju skladišča, ki ga določimo.

Za naročanje na nivoju skladišča mora biti idealna ali/in minimalna zaloga vpisani na artiklih (glej poglavje Vnos signalnih zalog).

 

Določimo lahko ali naj v predlogu za naročilo prikaže tudi artikle, ki imajo predlagano količino manjšo ali enako nič.

 

 


GENERIRANJE PREDLOGA ZA NAROČILO

S klikom na ikono  sprožimo generiranje pregledne tabele artiklov (predlog za naročilo), ki je sestavljena iz dveh delov.

Na desni strani so podatki o zadnjem dobavitelju, šifri valute cene, šifri artikla, dobaviteljevi šifri, govoreči šifri, enoti mere, nazivu artikla, ali so alternativni artikli na zalogi, zadnji ovrednoteni nabavni ceni, dejanski zalogi, prodajni zalogi, idealni zalogi, minimalni zalogi (odvisno od izbranega nivoja naročanja so to zaloge na podjetju ali pa na vpisanem skladišču), pakirna in naročena količina (nedobavljeno po NAD).

Na levi strani tabele pa sta dva stolpca: predlagana količina za naročilo in zadnja cena v valuti.

 

Tabelo je možno tudi popravljati/prilagajati:

·         brišemo lahko vrstice (označimo vrstico in kliknemo na ikono  ali pritisnemo tipko Del)

·         popravljamo lahko predlagano količino za naročilo

·         popravljamo zadnjo ceno v valuti

·         zakrivamo ali zožimo stolpce

·         spremenimo dobavitelja (lahko ga poiščemo v šifrantu s klikom na puščico na desni strani polja   ali pa direktno vnesemo šifro)

·         s klikom na ikono  dobimo na ekran pregled zadnjih dobav za izbrani artikel, kjer lahko s klikom na  prenesemo v predlog naročila drugega dobavitelja in ceno


·         s klikom na ikono  dobimo na ekran pregled pozicij, za artikel, ki ima alternativne artikle pregled alternativ z zalogami (pregled služi samo kot informacija ali je potrebno predlagano pozicijo sploh naročiti - pozicije namreč ni možno prenašati na predlog za naročilo)

 

 


GENERIRANJE NAROČILA DOBAVITELJU

 

Ko smo ustrezno popravili predlog za naročilo s klikom na ikono  sprožimo postopek za oblikovanje naročil. Najprej se pojavi opozorilo.

Če izberemo Yes oz. Da se odpre naslednje okno, kjer se pojavi toliko zapisov, kolikor je bilo različnih dobaviteljev na predlogu za naročilo (v spodnjem primeru štiri).

 

S klikom na gumb »Generiraj dokumente« program avtomatsko odpre v sistemu nove dokumente. Ključi teh dokumentov se prikažejo na ekranu. Sedaj jih lahko z enim klikom še knjižimo, tiskamo (vsakega posebej ali neposredno vse skupaj) ali odpremo v urejevalniku dokumentov.