SKLADIŠČA

 

 

V modulu z nazivom »Skladišča« vnašate in spreminjate podatke o skladiščih podjetja. Modul ima tudi opcijsko določitev maksimalne vrednosti vsebovanega materiala glede na skladišče.

 

 

Legenda ikon:

 

 

     Prekliči (prekliči vnos podatkov)

     Shrani (shrani vnesene podatke)

     Briši (izbriši skladišče)

     Lokacije (vnos lokacij za skladišče (opcija))

     Maksimalne vrednosti po skupinah (opcija)

     Pomoč

 

 

 

1.   OPIS VNOSNIH POLJ

 

V nadaljevanju so opisana modularna vnosna polja.

 

 

 

 Polje »Številka skladišča« je ključno polje z obveznim vnosom. Številčenje skladišč ni avtomatsko. V šifrantu skladišč, ki ga odpremo s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F10, so izpisana vsa definirana skladišča s šiframi.

 

V polju označimo, če je skladišče aktivno ali ne. Kadar spreminjamo skladišče v neaktivno se izvede tudi kontrola na zalogo skladišča in uporabnika opozori, da na skladišču, ki ga spreminjamo v neaktivno obstaja zalogo.

 

Opis je polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. Vanj vpišemo naziv skladišča.

 

V polju izberemo, če je skladišče trenutno v statusu inventure. Takrat se »zaklene«.

 

 V polje »Šifra klienta« vpišemo šifro podjetja oziroma šifro poslovne enote podjetja, ki je vnesena v šifrantu poslovnih partnerjev. Podatek lahko izberemo tudi s klikom na ikono . V šifrantu poslovnih partnerjev so zapisani njihovi podrobnejši podatki. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

 

      V polju »Tip skladišča« določimo ali je to skladišče:

·       veleprodaje;

·       maloprodaje;

·       proizvodnje;

·       neprodajno;

·       reverza;

·       lastne konsignacije;

·       tuje kosignacije;

·       navidezno;

·       dostavno.

V polje moramo obvezno vpisati podatek, ki vrši klasifikacijo skladišč po kateri se v analizah lahko skladišča skupinsko izbirajo.

 

 V polju »Lokacijsko skladišče« določimo ali se skladišče lokacijsko spremlja ali ne. Če smo izbrali, da je to lokacijsko skladišče moramo kasneje še vpisati Relacijo Artikel-Lokacija.

 

 Polje relacija se vpisuje samo, če smo za skladišče določili, da je lokacijsko skladišče. Določimo lahko dve vrsti relacij En Artikel-ena lokacija (artikel bo lahko samo na eni lokaciji v skladišču), En artikel – več lokacij (artikel bo lahko v skladišču na več lokacijah).

 

 Podatek pove ali je izbrano skladišče konsignacijsko ali ne. Glede na ta podatek se skladišče upošteva v obdelavi konsignacijskih skladišč (pregled zaloge artiklov na konsignacijskih skladiščih, avtomatsko kreiranje odjave konsignacije).

 

 

Pri označitvi, da je skladišče konsignacijsko je potrebno vpisati tudi osnovno prodajno skladišče na katerega se knjižijo vse stornacije prodaje iz navedenega konsignacijskega skladišča.

 

 Metoda kontiranja se nanaša na način avtomatskega kontiranja prodaje in nabave na vpisanem skladišču. Če izberete metodo po več kontih program pri kontiranju uporablja konte vpisane na artiklih. Če izberete metodo po enem konto program zahteva vpis konta.

 

 Parameter se uporablja za določanje ali se na skladišču spremlja prodajna zaloga. Če je nastavljen parameter NE, se na tem skladišču spremlja samo dejanska zaloga in se prodajna zaloga ne izračunava in tudi knjiženje prodajnih dokumentov na tem skladišču ni možno. Zraven je okence, kjer določite datum, od katerega je knjiženje dovoljeno

 

      V polje konto je obvezen vpis v primeru, če smo izbrali metodo kontiranja po enem kontu.

 

Programska oprema podpira izbiro delovanja skladišč, ki omogoča izbiro načina delovanja. Trenutno je ob vsem standardnem delovanju skladišč omogočeno povezovanje na :

·       programsko opremo ESPRO SVS Skladko;

·       TIC ;

·       skladiščno terminalski sistem TronWarehouse.

 

Ob izbiri skladiščno terminalskega sistema TronWarehouse se odprejo polja za vnos naslednjih podatkov:

 

Podatek o stroškovnem mestu se lahko uporabi pri avtomatskem generiranju temeljnic za knjiženje v glavno knjigo, kadar se zaloga spremlja v stroškovnem knjigovodstvu po stroškovnih mestih.

 

 

Vmesno skladišče je lahko samo standardno TIC skladišče. Vmesno skladišče se uporablja samo pri medskladiščenju na skladišče tipa TronWarehouse.

 

 

Skladišče viškov se uporablja samo pri medskladiščenju samo pri skladiščenju na skladišče tipa TronWarehouse. Na to skladišče se zapiše razlika med količino na dokumentu MSk in potrjeno prejeto količino na ciljnem skladišču v sistemu TronWarehouse. .

 

V polje »Maksimalna vrednost« vpišete maksimalno dovoljeno vrednost na skladišču.

 

V polju »Spremljanje serijskih številk« izberete, če želite funkcijo spremljanja serijskih številk vklopiti.