Prevrednotenje zalog je skupek programov s katerim zaradi nekurantnosti artiklov na zalogi zmanjšujemo vrednost zalog. V ta sklop programov spadajo:

-         šifrant pogojev za prevrednotenje (kreiranje izbirnih pogojev prevrednotenja)

-         prevrednotenje zalog (določanje novih nabavnih cen artiklov)

-         dokument Prevrednotenje zalog

-         izpisi prevrednotenja zalog