PREGLED MATERIALNO-FINANČNE KARTICE V2

PREGLED MATERIALNE KARTICE V2

PREGLED MATERIALNO-FINANČNE KARTICE PODJETJA

 

Navodila za pregled FIFO materialno-finančne kartice carinskega skladišča poglejte tukaj.

 

Program se uporablja za pregled materialno-finančne ali materialne kartice artikla na skladišču. Če se zaloge spremljajo po FIFO metodi je omogočen tudi pregled FIFO kartice za posamezno knjižbo v izbranem obdobju. Podatki so sortirani po datumu knjiženja.

 

Funkcijske tipke

     Izpis kartice na tiskalnik.

     Osveži prikaz po izbranih parametrih.

     Samodejno prilagodi širino prikazanih stolpcev podatkom.

     Prikaz FIFO materialno-finančne kartice za izbrano pozicijo.

Funkcija je omogočena pri FIFO spremljanju zalog.

     Priklic pomoči za delo s programom.

     Izhod iz programa

 

Izbirni pogoji za prikaz Materialno-finančne kartice

 

 

     Za prikaz prometa lahko izberemo sledeče pogoje:

-               datumsko obdobje za prikaz specifikacije prometa

-               skladišče

V materialno finančni kartici podjetja skladišče ni obvezen vnos. Takrat se za izbran artikel prikazuje promet ne glede na skladišče.

-               artikel

-               Tipi dokumentov, kjer lahko izberete določen tip dokumenta za prikaz.

-               Vrste prometa za prikaz

            Vse (prikazan je promet po vseh vrstah dokumentov)

            Prejem (vsi prejemi na skladišče dokumenti tipa PRE in njegove izpeljanke)

Medskladiščnica (izpisuje promet vse dokumentov, ki pomenijo medskladiščni prenos med skladišči, dokumenti tipa MSK)

Izdobava (vsi dokumenti, ki na prodajni strani zmanjšujejo zalogo)

 

Za prikaz prometa je potrebno izbor potrditi s funkcijsko tipko za Osveži prikaz po izbranih kriterijih.

                       

Prikazana specifikacija prometa za izbrano obdobje

 

Za vsako pozicijo prometa so prikazani podatki, ki pomenijo promet za izbrane pogoje. Podatki so sortirani po datumu knjiženja. Prikazani so podatki o dokumentu, ki je ustvaril promet, količini, nabavni ceni in vrednosti, prodajni ceni in vrednosti in prodajnih pogojih (rabati, davki)

Prikazana specifikacija za izbrano zalogo je lahko že v osnovi prikazana po FIFO metodi, kadar uporabnik spremlja in vrednosti zaloge po FIFO metodi. Program omogoča dvakratno prijavo istega modula. Kadar že v osnovi želimo prikaz pozicij sortiran po FIFO metodi se v prijavi v meni vpiše parameter FIFO (navodilo za menijsko prijavo s parametrom je opisano v poglavju o nastavitvah menijev).

Prikazani podatki se lahko dodatno filtrirajo po posamezni koloni z vpisom želenega pogoja v filtrirno vrstico.

Prikazane podatke lahko tudi prenesete v excel ali na odložišče če na prikazanih podatkih pritisnete desni miškin gumb. Prikaže se vam meni kjer lahko izberete kam želite prenesti podatke.

Pri izbiri prenesi v excel bo program samodejn kopiral podatke v excel in excel odprl. Pri prenosu na odložišče pa sami kasneje izberete ciljni program.

                       

Seštevki

 

Zaloga na dan: Datum zadnjega arhiviranja ob inventuri, količinska in vrednostna zaloga na dan arhiviranja.

Obdobje od : promet v obdobju od zadnjega arhiviranja do začetka izbranega obdobja, količina prejemov in izdaj v tem obdobju ter količinska in vrednostna zaloga po koncu obdobja.

 

Izbrano obdobje: promet v izbranem obdobju vključno z začetnim in končnim datumom. Prikazujejo se količine prejemov in izdaj v izbranem obdobju ter količinska in vrednostna zaloga po izbranem obdobju.

Trenutno stanje : Količina prejemov in izdaj od zadnjega arhiviranja do datuma pregleda(sistemski datum na strežniku) ter količinska in vrednostna zaloga na enak datum (sistemski datum na strežniku).

 

Izpis

     Izpis materialno-finančne kartice se izbere s funkcijsko tipko za izpis in upošteva izbrane pogoje v ekranskem pregledu. (obr.: TICReports.adp / 36).

 

FIFO prikaz izbrane pozicije

     Kadar uporabnik vrednoti zaloge po FIFO metodi program omogoča prikaz FIFO kartice za izbrano pozicijo. Program prikaže prejem iz katerega izhaja izbrana pozicija in vse izdaje, ki se nanašajo na prejem. Torej celoten promet, ki pripada izbrani poziciji.

 

 

     Samodejno prilagodi širino prikazanih stolpcev podatkom.

     Priklic pomoči za delo s programom.

     Izhod iz programa

 

Novi prikaz podatkov ima tudi nove funkcionalnosti. O njih preberite v pomoči za iskanje strank ali artiklov.