KONSIGNACIJSKO POSLOVANJE

 

 

 

 


Konsignacijsko poslovanje spremlja promet in zalogo po konsignacijskih skladiščih. Vhos blaga v poslovanje so konsignacijski prejemi, izhod pa so dobavnice, blagajniški računi, medskladiščni prenosi. Vsak izhod iz konsignacijskega skladišča na redno skladišče ali v prodajo ima za posledico odjavo konsignacije.

 

Konsignacijska skladišča

Na konsignacijskih skladiščih se spremlja promet in zaloga blaga, ki ga dobavitelj da na konsignacijo. Blago na teh skladiščih ni last poslovnega partnerja, ki je blago prejel na konsignacijo, tako dolgo dokler ne opravi odjave konsignacije. V TIC programski opremi so konsignacijska skladišča posebej označena v šifrantu skladišč:

 

Stornacija prodaje na konsignacijskem skladišču se lahko izvrši samo v primeru, kadar prodan artikel še ni bil odjavljen z dokumentom OKO Odjava konsignacije. Če je prodan artikel že bil odjavljen potem se stornacija prodaje izvrši na osnovnem skladišču. Vsako konsignacijsko skladišče ima svoje osnovno skladišče, kar se določi v šifrantu skladišč:

 


Dokumenti

Prejem na skladišče Na konsignacijsko skladišče se prejema lahko s standardnim ali posebnim dokumentom, ker sistem razpoznava ali gre za konsignacijski ali navaden prejem glede na oznako skladišča. Program ob knjiženju prejema na konsignacijsko skladišče zapisuje prejem tudi v posebno tabelo za pregledovanje zaloge na konsignacijskem skladišču.

 

Stornacija konsignacijskega prejema ima poleg zmanjšanja dejanske zaloge za posledico tudi zapis v tabelo v kateri se spremlja zaloga konsignacijskega skladišča:

 

Prodaja iz konsignacije Prodaja iz konsignacije se vrši s standardnimi prodajnimi dokumenti. Program razpoznava prodajo iz konsignacijskega skladišče po oznaki skladišča. Prodajo iz konsignacijskega skladišča program prepoznava pri kreiranju dokumenta OKO.

 


Odjava konsignacije Odjava konsignacije se vrši s programom, ki ugotavlja vso prodajo iz konsignacijskih skladišč. Modul kreira dokumente OKO Odjava konsignacije po dobaviteljih. Knjiženje dokumenta OKO zapisuje odjavljene količine tudi v posebno tabelo v kateri se spremlja zaloga konsignacijskih skladišč.

 

Fakturirana odjava Program omogoča izven knjigovodstva spremljanje evidence fakturirane odjave. Zajema se poseben dokument OKF, ki po posameznih pozicijah beleži za katero odjavo je prispela faktura dobavitelja. Knjiženje tega dokumenta beleži fakturirane količine tudi v pregled konsignacijske zaloge: