Kartice zaupanja

 

Sistem za izdajo in spremljanje prodaje po posebnih karticah zaupanja (klubskih karticah …)

Izdaja kartic.

Obračun prometa.

Izdaja dobropisov lastnikom kartic.

Pregled lastnikov kartic in njihovih družinskih članov.

Analize prodaje po karticah zaupanja