Veleprodaja v TICu ima veliko izpisov, pregledov, analiz in obdelav za lažje obvladovanje veleprodajnega prometa:

 

-          Analiza prodaje artiklov

-          Analiza prodaje artiklov po skladiščih

-          Analiza prodaje artiklov po davčnih stopnjah

-          Analiza prodaje artiklov po poslovnih enotah

-          Analiza prodaje internetnih naročil po stroškovnih mestih

-          Analiza prodaje internetnih naročil po skrbnikih produktov

-          Analiza prodaje po urah

-          Analiza prodaje KIT artiklov

-          Analiza prodaje po agentih in prejemnikih

-          Analiza prodaje po kupcih in mesecih (ali kvartalih) za odgovorne komercialiste končnih kupcev

-          Analiza prodaje po kupcih in mesecih (ali kvartalih) za odgovorne komercialiste

-          Analiza prodaje po kupcih in mesecih (ali kvartalih) za agente

-          Analiza nabave in prodaje po državah

 

in številni drugi