Skladiščenje v TICu ima veliko izpisov in pregledov zalog – količinsko in vrednostno:

-          FIFO stanje zalog po artiklih

-          FIFO stanje zalog po dokumentih

-          FIFO stanje zalog po nabavni ceni

-          Količinska zaloga na dan

-          Prejemi blaga kosovno

-          Stanje zalog skladišča na dan

-          Stanje zalog po prodajni ceni

-          Stanje zaloge in promet za obdobje po klasifikaciji (blagovni znamki)

-          Stanje zaloge in promet za obdobje po faktorjih

-          Stanje zaloge in promet za obdobje po odgovornih osebah

-          Stanje zaloge in promet za obdobje po faktorjih in odgovornih osebah

-          Stanje zaloge in promet za obdobje po skladiščih

-          Zaloga artiklov in alternativnih artiklov po skladiščih

-          Zaloga in promet po klasifikacijah (blagovnih skupinah)

-          Zaloga in prodaja artiklov po cenikih

-          Tiskanje deklaracij in ostalih nalepk

-          Vrednost zalog artiklov po skladiščih na dan

-          Zaloga po skladiščih in tipih na dan

-          Zaloge po lokacijah

-          Artikli brez lokacij

-          Pregled artiklov z vpisano minimalno zalogo

-          Pregled artiklov z zalogo pod minimalno zalogo

-          Vrednost zaloge skladišč po vrstah artiklov

-          Vrednost zalog po skladiščih na dan

-          Količinska zaloga po lokacijah

-          Zaloga pod minimalno zalogo

-          Zaloge artiklov po dejanskih nabavnih cenah

-          Zaloge artiklov po dejanskih nabavnih cenah s prodajo

-          Zaloge artiklov po dejanskih nabavnih cenah in skrbnikih produktov

-          Trenutna vrednost zalog po skladiščih

-          Vrednost zaloge po dejanskih nabavnih cenah

-          Zaloge artiklov po dejanskih nabavnih cenah

-          Zaloge po PC z DDV

-          Zaloga in prodaja artiklov po cenikih

-          Stanje zaloge in promet za obdobje – artikli

-          Stanje zaloge in promet za obdobje – klasifikacije (blagovne skupine)

-          Stanje zaloge in promet za obdobje – skladišča

 

in še številni drugi