Inventurno poslovanje obsega:

1.      Izpis popisnih listov

-         za skladišče

-         za klasifikacijo

-         za lokacijo

2.      Vnos in urejanje dokumenta inventurni popis

-         ročni vnos

-         popis s terminali (opcijsko)

3.      Izpis viškov in manjkov iz dokumenta inventurni popis

4.      Knjiženje viškov in manjkov