Servis

 

TIC programska oprema  pozna tri osnovne nabavne dokumente:

·         Prevzem v servis                      PSE

·         Garancijski delovni nalog           DNM

·         Servisni delovni nalog                DNS

·         Servisni račun                           SRA

 

 

Povezave med dokumenti

 


 

OPIS SERVISNIH DOKUMENTOV

 

PSE  -   PSE je dokument, s katerim prevzamemo blago na servis. S knjiženjem PSE se naredi rezervacija artiklov na poziciji dokumenta na izbranem skladišču. Dokument PSE je osnova za modul servisa v TIC programski opremi. PSE dokumenti se kreirajo , urejajo in izpisujejo v Urejevalniku servisnih dokumentov.

 

DNM – Garancijsko popravilo (garancijski delovni nalog) uporabljamo kadar blago prineseno na servis, še zmeraj ima veljavno garancijo. Več DNM dokumentov lahko združimo v zbirno dobavnico in pošljemo dobavitelju zaradi nadomestila.

 

DNS – Servisno delovni nalog uporabljamo kadar prineseno blago nima veljavne garancije in stranka plača za popravilo. DNS dokument lahko premaknemo v SRA – servisni račun, ki ga zaračunamo stranki.