VRSTE CENIKOV

 

 

Modul »Vrste cenikov« se uporablja za vnos in urejanje cenikov. Ceniki so različnih vrst: prodajni, nabavni in privzeti nabavni ceniki. Vsi ceniki so lahko v različnih valutah.

 

 

·         Prodajni ceniki se uporabljajo pri prodaji. Prodajni cenik lahko vežemo na kupca ali na skupino kupcev. Prodajni ceniki so vezani na poslovno enoto.

·         Nabavni ceniki se uporabljajo pri nabavi. Vezani so na dobavitelja.

·         Privzeti nabavni ceniki so za vse tiste dobavitelje, za katere imamo nabavne cene, a nismo odprli nabavnega cenika. Privzeti nabavni cenik ni vezan na dobavitelja.

 

 

OPOMBE:

·         Valuta cenika primarnega cenika mora biti v isti valuti kot je vpisana v »Osnovnih podatkih o podjetju«.

·         Nabavni ceniki so opcija in niso vključeni v osnovno verzijo.

 

 

Legenda ikon:

 

       Prekliči vpisane podatke

       Shrani vpisane podatke

       Izbriši vrsto cenika

       Preračun (zaokrožitev cen v ceniku na število izbranih decimalk)

       Pomoč za vnos vrste cenikov

       Izhod iz programa

 

 

 

Hitra navigacija:

 

 

1.    Kreiranje ali urejanje cenika

1.1.         Prodajni cenik

1.2.         Nabavni cenik

1.3.        Splošni privzeti nabavni cenik (opcijsko)

1.4.        Avtomatsko kopiranje cenika (opcijsko)

 

 

1.   Kreiranje ali urejanje cenika

 

 

Najprej vpišemo šifro cenika (1), ki je ključno polje z obveznim vnosom, vnesemo jo po lastni izbiri. Katere šifre so že zasedene lahko pogledamo v pregledu vrst cenikov. Okno s pregledom vrst cenikov dobimo s klikom na ikono  (2) za vnosnim poljem.

 

Polje opis cenika (3) je obvezni podatek za vnos v katerega se na kratko opiše cenik.

 

 

 

 

 

V polju »vrsta cenika« (4) izberete tip cenika, ki ga želite formirati.

Ta je lahko:

·         Prodajni cenik.

·         Nabavni cenik.

·         Privzet nabavni cenik.

 

Ker se pri kreiranju vsakega od navedenih odpirajo za njih specifična polja, je v nadaljevanju opisan postopek za kreiranje vsakega od njih.

 

 

1.1.      Prodajni cenik

 

 

 

 

V polju »Neto« (5) izberemo opcijo Da ali Ne. Če je vklopljena opcija DA, se na izdelke ne upoštevajo nobeni popusti. Zatem je potreben izbor časovne veljave cenika (6). S številom decimalk (7) se določi na koliko decimalk se izračunava cenik. Program kot privzeto vrednost ponuja izračun na dve decimalni mesti.

 

Sledi vnos v okence »Preračunaj osnovno ceno« (8). S tem podatkom se določa ali se ob ročnem vpisovanju priporočenih prodajnih cen v cenik spreminja tudi osnova za izračun prodajne cene v šifrantu prodajnih artiklov. Ta podatek se lahko izbira samo na primarnem ceniku 1. Samo s spreminjanjem cen v tem ceniku lahko spreminjamo tudi osnovo za izračun prodajne cene v šifrantu prodajnih artiklov. Možne izbire so NE/DA in se lahko izberejo s pomočjo funkcijske tipke za vnosnim poljem.

 

V polje valuta (9) se vpisuje šifra valute v kateri so vpisane cene v ceniku. Priporočljivo je, da je primarni cenik v enaki valuti kakor je valuta uporabnika programske opreme TronInterCenter. Šifra valute se lahko izbere iz šifranta valut s pomočjo funkcijske ikone  za vnosnim poljem.

 

Podatki Tečaj, Zadnji popravek, Faktor, Izvorni cenik se ne vnašajo in se ažurirajo s kreiranje ali ročnim spreminjanjem podatkov v ceniku s programom CENIKI.

 

 

 

1.2.      Nabavni cenik

 

Za vnos novega nabavnega cenika izberemo v polju »Vrsta cenika« (10) nabavni cenik. V polju »Najboljša nabava« (11) izberemo, če želimo vklop funkcije »Najboljša nabava«. V polju »Prikaz na spletu« (12) izberemo, če želimo, da se cenik prikazuje tudi na potencialni spletni strani. Sledi vnos dobavitelja (13). Lahko ga tudi izberemo s klikom na funkcijsko ikono  za vnosnim poljem.

 

V poljih, ki jih na zajemu slike označuje kvadrat 14 izberemo časovne veljave cenika. S številom decimalk (15) se določi na koliko decimalk se izračunava cenik. Program kot privzeto vrednost ponuja izračun na dve decimalni mesti.

 

Sledi vnos v okence »Preračunaj osnovno ceno« (16). S tem podatkom se določa ali se ob ročnem vpisovanju priporočenih prodajnih cen v cenik spreminja tudi osnova za izračun prodajne cene v šifrantu prodajnih artiklov. Ta podatek se lahko izbira samo na primarnem ceniku 1. Samo s spreminjanjem cen v tem ceniku lahko spreminjamo tudi osnovo za izračun prodajne cene v šifrantu prodajnih artiklov. Možne izbire so NE/DA in se lahko izberejo s pomočjo funkcijske ikone  za vnosnim poljem.

 

 

V polje valuta (17) se vpisuje šifra valute v kateri so vpisane cene v ceniku. Priporočljivo je, da je primarni cenik v enaki valuti kakor je valuta uporabnika programske opreme TronInterCenter. Šifra valute se lahko izbere iz šifranta valut s pomočjo funkcijske ikone  za vnosnim poljem.

 

Podatki Tečaj, Zadnji popravek, Faktor, Izvorni cenik se ne vnašajo in se ažurirajo s kreiranje ali ročnim spreminjanjem podatkov v ceniku s programom CENIKI.

 

V polje, ki ga označuje število 18, vpišemo morebitno število drni prepovedi naročanja pred začetkom veljavnosti cenika.

 

Če imamo za istega dobavitelja odprtih več aktivnih cenikov, jim lahko spodaj v namenskem okencu (19) določamo prioriteto s pomočjo puščic gor, dol (20).

 

 

 

 

1.3.      Splošni privzeti nabavni cenik (opcijsko)

 

Splošni privzeti nabavni cenik se uporablja v primeru, da za določene dobavitelje nimate lastnega nabavnega cenika in želite za takšne dobavitelje imeti vnaprej definirane nabavne cene. 

 

 

Razlika med navadnim in privzetim nabavnim cenikom je v tem da pri privzetem ni dobavitelja in velja takrat ko za izbranega dobavitelja na nabavnem dokumentu ne obstaja veljaven nabavni cenik. Navadni nabavni cenik prevzame valuto od dobavitelja in jo ni možno spreminjati. Privzeto valuto moramo določiti.

 

 

 

 

1.4.      Avtomatsko kopiranje cenika (opcijsko)

 

TIC ponuja tudi možnost avtomatskega kopiranja cenikov (21).

 

Funkcionalnost deluje na način, da se izbrani cenik kopira v drug cenik na določen datum in čas. Če je polje »Brisanje« označeno, se bodo pri kopiranju izvornega v ciljni cenik cene iz ciljnega zbrisale. Če je kot ciljni cenik izbran primarni cenik (cenik 1) se opcija »brisanje« tudi v primeru njene označbe ne bo upoštevala. S to funkcionalnostjo v tem primeru ni možno brisati cenikov iz primarnega cenika.