UREJEVALNIK PRAVIC DO MENIJEV IN PROGRAMOV

 

Z modulom »Urejevalnik pravic do programov« kreiramo pravice dostopa do menijev za posamezne uporabniške skupine.

 

 

Legenda funkcij:

 

     Poženi modul (kontrolni zagon programa)

     Pomoč

     Izhod (izhod iz modula)

 

 

 

1.   Urejanje pravic do programov

 

 

V modulu gradimo menije za skupine uporabnikov. V celotnem meniju na desno izberemo meni ali program in ga dodamo v meni za skupino uporabnikov s klikom na gumb s puščico v desno. Če ima skupina uporabnikov v svojem meniju že izbran modul ali meni, je aktiven gumb s puščico v levo (6), ki odstrani izbrani modul iz menija za skupino. Podrobnejši postopek je naveden v nadaljevanju zapisa.

 

   Legenda:

A    Seznam vseh modulov in menijev do katerih se lahko doda pravica uporabniški skupini.

B    Seznam vseh modulov in menijev do katerih ima uporabniška skupina pravice.

 

Postopek dodeljevanja ali odvzemanja pravice do menija ali modula

 

1    Izberite uporabniško skupino kateri želite dodati ali odvzeti pravico do uporabe menija ali modula.

2    Program prikaže uporabnike v izbrani uporabniški skupini.

3    V spisku menijev in modulov izberite željen meni ali modul. V kolikor ga še ni na desni strani v okvirčku, se vam aktivira zgornja puščica. S klikom na to puščico dodamo pravico do modula.

4    Program prikaže kratek opis delovanja modula.

5    Funkcija za dodeljevanje pravice. Če uporabniška skupina še nima pravice do izbranega modula ali menija je puščica obarvana črno, drugače pa sivo in dodajanje ni možno. Pri dodajanju modula ali menija se samodejno dodelijo tudi pravice do nadrejenih menijev.

6    Funkcija za odvzem pravice do uporabe menija ali modula v primeru, da ima uporabniška skupina pravico do izbranega menija ali modula. Pri odvzemu pravice do menija ali modula je potrebno ročno odvzeti tudi pravico do nadrejenega menija, če želite, da ta uporabniška skupina nima več dodeljenih pravic do podrejenih menijev ali modulov. Pravico odvzamemo tako, da se postavimo na levo  stran tega modula/izpisa in potem kliknemo na puščico »v levo«. S tem bo modul/izpis izginil iz desnega okvirčka.

7    Program pri dodelitvi pravice prikaže dodeljene module ali menije.