PREVREDNOTENJE ZALOG

Program se uporablja za prevrednotenje nekurantnih zalog ali zalog za katere ste se odločili, da jih želite prevrednotiti. Omogoča urejanje  z ročnim vnosom novih cen in izračunom novih cen s faktorjem ter brisanje predlaganih artiklov.

 

Funkcije

      Izpis pregleda.

      Izbriši šifro/dokument/pozicijo

      Nastavi širino kolon na največjo širino vpisanih podatkov v posamezni koloni.

      Osveži prikazane podatke.

      Knjiži prevrednotenje vseh skladišč

      Shrani vnešene podatke.

      Vpis faktorja prevrednotenja

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni pogoji

 Izberete pogoje za prevrdnotenje, ki ste jih predhodno vnesli s programom za vnos pogojev za prevrednostenje.

 

Prikazani podatki

Program prikaže pogoje za prevrednotenje, vnešene s programom za vnos pogojev.

 

 Prikazani artikli, ki odgovarjajo izbranim pogojev so barvno in oblikovno označeni glede na ustreznost in višino prevrednotenja.

 

Prikazani artikli:

 

 

 

Urejanje podatkov

Artiklom se lahko ročno vpiše nova nabavna cena po prevrednotenju tako, da se cena v polje nova nabavna cena vpiše ali pa se s funkcijo za vnos faktorjev prevrednotenja vsem artiklom spremeni nabavna cena. V prevrednotenju artikli, ki ne bodo imeli spremembe nabavne cene, ne bodo upoštevani.

 S to funkcijo brišemo artikel iz seznama za prevrednotenje.


Knjiženje prevrednotenja

Po vpisanih novih nabavnih cenah se izvede knjiženje prevrednotenja. Pred knjiženjem se izberejo skladišča na katerih želite izvršiti prevrednotenje.