VNOS ODGOVORNOSTI OSEB

 

Modul »Vnos odgovornosti oseb« se uporablja za vnos šifranta odgovornosti oseb.

 

Šifrant odgovornosti se naša na osebe, ki so vezane na poslovnega partnerja. Odgovornost oseb je odgovornost, ki jo ima oseba pri poslovnem partnerju pri katerem je zaposlena. Nanaša se tudi na položaj zaposlenega v podjetju ( ali je to direktor, lastnik in podobno).

 

 

Legenda ikon:

 

   Prekliči (prekliči izbor)

   Shrani (shrani vnesene podatke)

   Briši

   Pomoč

   Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

1.   Vnos odgovornosti

 

 

Polje šifra odgovornosti je alfanumerično polje dolgo tri znake, ki ga morate obvezno vnesti. S klikom na ikono za poljem šifra odgovornosti se vam odpre izpis šifer odgovornosti, ki so že v šifrantu.

 

Naziv odgovornosti je alfanumerično polje v katero vnesete naziv oziroma opis odgovornosti.

 

Prejema opomine: tukaj določite, če želite na to vrsto odgovornosti vezati opomine. To pomeni, da bo zaposleni s to določeno odgovornostjo dobival opomine, ki se bodo pošiljali po elektronski pošti.

 

Opomba: pogoj za prejemanje opominov je tudi vpisan e-poštni naslov. Tega vpišete v modulu »Zaposleni«.