AGENTNA PRODAJA – OFF LINE DOKUMENT

 

 

Program se uporablja za vnos dokumentov v OFF LINE načinu. Dokumenti se lahko kreirajo ne glede na to ali je uporabnik povezan s strežnikom. Pred prvo uporabo se mora uporabnik priključiti na server in si z zagonom programov prenesti vse module, ki so mu na razpolago glede na pravice. Program se lahko uporablja samo za zajem podatkov in ni namenjen za razknjiževanje dokumentov. Program omogoča tudi replikacijo podatkov med strežnikom in delovno postajo, ki je namenjena za OFF LINE delovanje. Program omogoča spremljanje 99 agentov. Dokumenti se številčijo v okviru številke zaposlenega in se vnašajo z urejevalnikom dokumenta. Po vnosu dokumentov je potrebno izvesti še program za prenos dokumentov na strežnik.

 

 

 

 

 

Ob zagonu programa na delovni postaji, ki je namenjena OFF LINE delovanju je potrebno navesti način delovanja v polju lokalno. Če želimo delati lokalno moramo označiti to v polju lokalno in bo program deloval brez poseganja na strežnik.

 

 

 

 

 

 

 

Če želimo delati v povezavi s strežnikom moramo to označiti že v sami prijavi. Če ne spremenimo prijave ne bomo mogli prenašati podatkov med strežnikom in delovno postajo

 

 

 

 

 

 

 

Po zagonu TronInterCentra v meniju izberemo program za replikacijo podatkov med strežnikom in delovno postajo na ekranu se nam pokažejo podatki o agentu, poslovni enoti, skladiščih, številki cenika, zadnji nadgradnji in zadnji številki dokumenta.

 

 

 

 

 

 

 

Izberemo lahko sledeče funkcije:

 

 

 

 

 

NOVI PODATKI – prenesemo vse spremenjene podatke šifrantov iz strežnika na delovno postajo in v obratni smeri.

 

 

 

 

 

VSI PODATKI – prenesemo vse podatke šifrantov iz strežnika na delovno postajo in obratno.

 

 

 

 

 

NADGRADNJA STRUKTUR IN PODATKOV – na delovno postajo prenesemo vse nove strukture baz podatkov in vse podatke.

POZOR ! Pred izvedbo te funkcije je potrebno najprej na server prenesti vse še nepreneše dokumente in si je potrebno zapisati zadnjo številko dokumenta, ker jo je potrebno po nadgradnji ročno vpisati, da se bo številčenje nadaljevalo od zadnje številke.

 

 

 

 

 

PRESKOČI IN PREKINI – te dve funkciji se uporabljata pri nadgradnji struktur in podatkov, da lahko prekinemo nadgrajevanje ali pa preskočimo nadgrajevanje določene baze.

 

 

 

 

 

VNOS ZADNJE ŠTEVILKE DOKUMENTA – zadnjo številko dokumenta moramo vpisati po vsaki nadgradnji struktur in podatkov, da bo program znal številčiti dokumente.

 

 

 

 

 

 

 

Program omogoča pregledovanje prenešenih in neprenešenih dokumentov na strežnik.

 

 

 

 

 

 

 

Vse neprenešene dokumente prenesemo na strežnik s funkcijo prenos. POZOR ! Vse dokumente je potrebno prenesti pred nadgradnjo struktur in podatkov.