PREGLED PROJEKTOV

 

Pregled projektov ima obliko tabele, ki vsebuje vse pomembne podatke vezane na projekt.

 

Orodna vrstica:

  Funkcija omogoča osveževanje pregleda po izbranih pogojih.

   Določi optimalno širino stolpcev glede na prikazane podatke

  Artikle, ki ste jih z izbiro pogojev dobili prikazane na ekran lahko izpišete v več različnih formatov na tiskalnik:

   Priklic pomoči

   Izhod iz pregleda artiklov

 

 

Slika zgoraj prikazuje privzet zagon modula. Na preglednico lahko vnesemo štiri kriterije po katerih želimo podatke o projektih filtrirati:

Naročnik projekta: sem vnesemo stranko, ki je naročnik projektov; po osvežitvi bodo v preglednici vidni samo odprti projekti stranke v vnesenih mejah datuma.

Stroškovno mesto: z vnosom podatka o stroškovnem mestu so vidni le tisti projekti, ki pripadajo vnesenemu podatku.

Status projekta: izberemo iz spustnega seznama; možnosti so "Odprto", "Zaprto" ali "Odprto ali Zaprto".

Naziv projekta: prikaz v preglednici zožimo še z vnosom naziva ali dela naziva projekta

Datum začetka od .. do: prikažejo se le projekti, ki so imeli začetek in predviden konec v vnesenih datumskih mejah

 

Z verzijo 4.5 so vse preglednice zamenjane z novimi. Zato so poleg teh 4 možnosti filtriranja na voljo tudi vse napreden funkcionalnosti nove razpredelnice (filtriranje, sortiranje, izvoz vidne vsebine v excel, …).