VNOS IN UREJANJE PROJEKTOV

S tem modulom vnašamo nove projekte. Projekt je podatek, ki bo v končni fazi združil vse delo opravljeno za eno stranko, ki je imelo en skupen cilj.

Orodna vrstica:

       Vnos novega projekta

       Shrani vnesen projekt.

       Preklic vnesenih podatkov

       Briši vnesen projekt (brisanje dovoljeno če na projekt še ni vezanih dokumentov)

       Pomoč uporabnikom

       Izhod iz programa

 

Naročnika projekta izberemo iz šifranta poslovnih partnerjev. Projekt še opišemo (Opis), mu določimo začetek in načrtovan datum zaključka. Določimo še odgovorno osebo (iz šifranta zaposlenih) in stroškovno mesto, ki ga bodo bremenili stroški/prihodki. Status nastavimo na "Odprto", kot je privzeto.

Ko je projekt zaključen, ga poiščemo in vnesemo datum zaključka. Status spremenimo v "Zaprt".

Projekt je stroškovni nosilec pod katerega lahko združujemo različne dokumente, ki nastajajo v sistemu TIC. Da lahko to storimo, moramo na dokumentih šifro projekta vnesti:

To velja tudi za finančne temeljnice in potne naloge.