GENERIRANJE, KNJIŽENJE IN OBDELOVANJE PROIZVODNIH NALOGOV

Program se uporablja za masovno obdelovanje delovnih nalogov. Omogoča knjiženje in izpisovanje večih proizvodnih delovnih nalogov naenkrat.

 

Funkcije

*      Potrdi izbor se uporablja kadar se pregled uporablja kot pomoč pri izbiri v vnosnih maskah.

      Izpis pregleda.

      Osveži prikazane podatke.

 

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbirni podatki in funkcije

 S podatkom se izbira prikaz proizvodni nalogov.

NE pomeni, da se prikazujejo kreirani in nepoknjiženi proizvodni delovni nalogi.

             Program ponudi tudi funkcijo Knjiži v proizvodnjo.

DA pomeni, da se prikazujejo prvič knjiženi delovni nalogi.

             Program ponudi tudi funkcijo Knjiži iz proizvodnje.

 

Prikazani podatki